ACF 2017

09 Awst 2017

Mae’r pwnc Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ail yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr yn ôl yr israddedigion blwyddyn olaf sydd wedi bod yn astudio’r pwnc.


Yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) a gyhoeddwyd ddydd Mercher 9 Awst, rhoddodd y myfyrwyr raddfa boddhad cyffredinol o 98% i’r pwnc Addysg o'i gymharu â ffigwr cyfartalog y DU o 84%.

Myfyrwyr Bodlon yn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes (NSS 2016)

10 Awst 2016

Cafodd Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Prifysgol Aberystwyth sgôr ardderchog o 95% am foddhad cyffredinol mewn arolwg o fyfyrwyr ar draws y Deyrnas Unedig sy’n sylweddol uwch na’r sgôr ar gyfer y DU.


Cafodd yr Ysgol gyfan ganlyniadau cadarn, gan sicrhau sgôr uchel o 89% am ansawdd yr addysgu ar ei chyrsiau yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2016.

Diwrnodau Agored

05 Mai 2016

Dewch i gwrdd gyda’n staff a’n myfyrwyr – dewch i ganfod mwy am eich cwrs a bywyd yn Aber

Cyrsiau Dysgu am Oes

09 Awst 2017

Dysgu am Oes Cyrsiau 2015-16