2011

Gwahodd Tiwtor Dysgu Gydol Oes i draddodi darlith flynyddol y Gymdeithas Hanesyddol

Gwahoddwyd yr Athro Nicole Crossley-Holland, sy’n diwtor dysgu gydol oes ym Mhrifysgol Aberystwyth, i draddodi darlith flynyddol 2011 y Sefydliad Ymchwil Hanes, a drefnir gan y Gymdeithas Hanesyddol.

Astudiaethau Plentyndod

Cynllun gradd Anrhydedd Sengl newydd mewn Astudiaethau Plentyndod.

Cynhadledd Ryngwladol: A Child's World - Working Together for a Better Future

Yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Aberystwyth sy’n cynnal ac yn trefnu’r gynhadledd ryngwladol hon.