Mr Antonio Barriga Rubio

BA Hons (Art History), PGCE, MAApL, MATrS

Mr Antonio Barriga Rubio

Modern Languages Coordinator & Staff Development Officer

Manylion Cyswllt

Proffil

Rwy'n hoffi technoleg yn gyffredinol, ac mewn technoleg benodol berthnasol i Ieithoedd. Mae'n elfen bwysig iawn o'n cyrsiau. Rwy'n teimlo ei bod yn ysgogol iawn i fyfyrwyr os yw eu hathro yn defnyddio adnoddau newydd, ymgysylltu adnoddau. Mae fy ngyrfa wedi bod yn amrywiol. Rwyf yn darllen fy ngradd mewn Hanes Celf ac mae fy TAR yn Sbaen. Rai blynyddoedd yn ddiweddarach deuthum i'r DU. Dechreuais ddysgu Sbaeneg Addysg Barhaus ym Mhrifysgol Sheffield, lle astudiais ar gyfer y Dystysgrif RSA mewn Addysgu Ieithoedd Tramor i Oedolion. Rwyf hefyd yn cymryd rhai cyrsiau mewn Ieithyddiaeth, Llenyddiaeth a ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, 1995-1999 Rwyf cyflawni Meistr mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol ac un arall mewn Astudiaethau Cyfieithu. Ym maes Ieithoedd bûm yn gweithio nifer o flynyddoedd fel athro Sbaeneg ym Ieithoedd Modern Dysgu Center, (MLTC) ac yn yr Adran Addysg Barhaus, yn ym Mhrifysgol Sheffield. hefyd i ddim yn gweithio yn y Ganolfan Iaith, Prifysgol Hallam, fel Cydlynydd SbaMewn Prifysgolion hyn yw lle rwy'n siapio fy ngyrfa fel ieithydd, ac yn athro Sbaeneg; Yr wyf yn darganfod ein bod yn ffodus iawn i allu addysgu ieithoedd, gan fod hyn yn broffesiwn gwerth chweil iawn. Nid yw hyn yn golygu bod y ffordd wedi bod yn hawdd, ond mae'n sicr wedi bod yn werth chweil. Ar ôl gadael Sheffield deuthum Gydlynydd Sbaeneg ym Mhrifysgol Huddersfield (Uwch ddarlithydd 2000-2003), lle'r arhosais am 4 blynedd. Yna cymerais y cyfle i ddod i Aberystwyth fel Cydlynydd Ieithoedd mewn Dysgu Gydol Oes.

Gwybodaeth Ychwanegol

** Arholi Allanol: **

Roeddwn yn yr arholwr allanol ar gyfer Sbaeneg ym Mhrifysgol Morgannwg o 2006 at 2010.

** Profiad Sicrhau Ansawdd ** Swyddog Datblygu Staff a rhan o'r tîm Datblygu Staff ers 2006 tan 2016 yn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes. Dyma lle rydym yn darparu hyfforddiant ac adnoddau yn ôl anghenion pob aelod o staff.

Swyddog Blackboard (Prifysgol Huddersfield)

** Gwaith Cydweithredol **

Rwyf wedi trefnu gweithdai hyfforddi ar y cyd â Gwasanaethau Gwybodaeth, Datblygu Staff (GDSYA), Cilt Cymru a Phrifysgol Morgannwg. Roedd y rhain yn agored i bawb, a chawsant eu cynllunio i ddysgu am Dechnoleg ac Ieithoedd Modern, o'r defnydd o'r adnoddau sain yn yr ystafell ddosbarth i wneud y podlediad cyntaf, o weithgareddau fideo i meddalwedd cyflwyno.

Mae'r digwyddiadau hyn wedi bod yn agored i bawb, ac yn rhydd i gofrestru.