Y Croeso Mawr a’r Wythnos Ymgartrefu

Croeso i flwyddyn academaidd 2021/22. Rydym wedi creu'r dudalen hon i'ch helpu i lywio'ch wythnos gyntaf gyda ni ym Mhrifysgol Aberystwyth. P'un a ydych chi'n dychwelyd i astudio gyda ni neu'n fyfyriwr newydd sy'n ymuno â'n hadran, rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi yn ystod y Croeso Mawr a'r Wythnos Ymgatrefu. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig Newydd
Diolch am ymweld â'r dudalen hon. Bydd y Rhaglen Wythnos Ymgartrefu (27 Medi 2021 – 1 Hydref 2021) ar gael yn fuan.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol am yr Wythnos Ymgartrefu, anfonwch e-bost add-ed@aber.ac.uk

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Amlinelliad o Wythnos Groeso yr Ysgol Addysg 2021-22  

 

Dyddiadau allweddol: Rhag-gofrestru: 20-27 Medi 2021; Yr Wythnos Groeso: 27 Medi - 1 Hydref 2021; y dysgu'n dechrau ddydd Llun 4 Hydref 2021 

Dyddiad (Medi) 

Amser 

Digwyddiad 

Amlinelliad  

Gorfodol/ 

dewisol  

Lleoliad  

Cyswllt 

Dydd Llun 27 

10-11 

Sgwrs 'Croeso i'r Adran'- Addysg  [X302] 

 

 

Sgwrs awr o hyd yw hon ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio'r cynllun gradd Addysg [X302 ].  Cewch eich croesawu i'r adran a chewch wybodaeth allweddol ac angenrheidiol ar gyfer yr wythnos groeso a'ch cyfnod yn astudio yma.  

Gorfodol  

 

Dim ond y sgwrs ar gyfer eich cynllun gradd chi y dylech ei mynychu. 

  1. HO A12 
  1. Wyneb yn wyneb  

 

 

1pm- 2pm  

Sgwrs 'Croeso i'r Adran'-   Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar [X322] 

Sgwrs awr o hyd yw hon ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio'r cynllun gradd Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar [X322]. Cewch eich croesawu i'r adran a chewch wybodaeth allweddol ac angenrheidiol ar gyfer yr wythnos groeso a'ch cyfnod yn astudio yma.  

 

 

Gorfodol  

 

Dim ond y sgwrs ar gyfer eich cynllun gradd chi y dylech ei mynychu. 

HO C4 

  1. Wyneb yn wyneb  

 

 

2-3pm  

Sgwrs 'Croeso i'r Adran'- cynllun gradd Astudiaethau Plentyndod [X320].   

Sgwrs awr o hyd yw hon ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio'r cynllun gradd Astudiaethau Plentyndod [X320].  Cewch eich croesawu i'r adran a chewch wybodaeth allweddol ac angenrheidiol ar gyfer yr wythnos groeso a'ch cyfnod yn astudio yma. 

Gorfodol  

 

Dim ond y sgwrs ar gyfer eich cynllun gradd chi y dylech ei mynychu. 

HO A12 

  1. Wyneb yn wyneb  

 

 

3-4pm 

Sgwrs 'Croeso i'r Adran'- Addysg ynghyd â phwnc arall [mae'n bosibl y byddwch yn astudio'r pwnc fel gradd anrhydedd cyfun, prif bwnc neu is-bwnc]. 

Sgwrs awr o hyd yw hon ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio Addysg ynghyd â phwnc arall [mae'n bosibl y byddwch yn astudio'r pwnc fel gradd anrhydedd cyfun, prif bwnc neu is-bwnc]. Cewch eich croesawu i'r adran a chewch wybodaeth allweddol ac angenrheidiol ar gyfer yr wythnos groeso a'ch cyfnod yn astudio yma.  

Gorfodol  

 

Dim ond y sgwrs ar gyfer eich cynllun gradd chi y dylech ei mynychu. 

  • 0.26
  1. Wyneb yn wyneb  

 

 

4-5pm 

Sesiwn galw heibio ar gyfer cymorth cyffredinol 

[ar-lein] 

Cyfle i siarad ag aelod o staff yr adran.  

Gallwch fanteisio ar y sesiwn galw heibio i gael cymorth unrhyw bryd rhwng 4 a 5pm 

 

Dewisol  

Ar-lein  

  1. MS Teams  
  1.  
  1. Defnyddiwch y gwahoddiad calendr er mwyn ymuno â'r sesiwn hon. Anfonir y gwahoddiad atoch cyn yr Wythnos Groeso   

Dydd Mawrth 28  

Drwy'r dydd 9-4  

Cofrestru 

[ar-lein] 

 

Bydd hyn yn eich galluogi i gwblhau'r broses gofrestru ar gyfer eich modiwlau am y flwyddyn academaidd hon.     

 

Gweler yr amlinelliad yn eich pecyn croeso am ragor o fanylion.  Ceir amryw o ddewisiadau ar gyfer gwneud hyn. 

Gorfodol  

Ar-lein  

 

MS Teams 

11am- 12pm  

Sesiwn Cyflwyniad i'r Gymraeg  

 

 

Sesiwn er mwyn dysgu rhywfaint o Gymraeg a chwrdd â rhai o fyfyrwyr eraill yr adran. (Sesiwn ar gyfer uchafswm o 30 myfyriwr fydd hon.)  

Dewisol 

HO C22  

Wyneb yn wyneb.   

 

2-3pm  

Cwrdd â'ch tywysydd [ar-lein] 

Cwrdd â'ch Tywysydd yn yr Adran Addysg.   

 

Bydd eich Tywysydd yn fyfyriwr 2il neu 3edd flwyddyn yn yr adran. Gallant ateb amrywiaeth o gwestiynau am astudio a byw ym Mhrifysgol Aberystwyth.  

Dewisol  

Ar-lein  

MS Teams  

 

Bydd eich tywysydd yn trefnu cyfarfod â chi.  

Dydd Mercher 29  

10am-11am  

Sesiwn Cyflwyniad i'r Gymraeg  

 

 

Sesiwn er mwyn dysgu rhywfaint o Gymraeg a chwrdd â rhai o fyfyrwyr eraill yr adran. (Sesiwn ar gyfer uchafswm o 30 myfyriwr fydd hon.)  

Dewisol 

HO C22  

Wyneb yn wyneb  

11am-1pm 

Sgwrs am Sgiliau Gwybodaeth a Sgiliau Academaidd  

 

[ar-lein] 

Bydd y sgwrs hon yn rhoi gwybodaeth bwysig ichi am astudio er mwyn eich cynorthwyo i ddechrau ar eich taith academaidd yma.   Mae'n bwysig eich bod yn bresennol, a bydd yn gyfle hefyd ichi gwrdd â rhagor o staff a myfyrwyr yr adran. 

Gorfodol   

Ar-lein 

MS Teams  

 

Defnyddiwch y gwahoddiad calendr er mwyn ymuno â'r sesiwn hon. Anfonir y gwahoddiad atoch cyn yr Wythnos Groeso.  

3-4pm 

Sesiwn galw heibio ar gyfer cymorth cyffredinol 

 

[ar-lein] 

Cyfle i siarad ag aelod o staff yr adran.  

 

Gallwch fanteisio ar y sesiwn galw heibio i gael cymorth unrhyw bryd rhwng 3pm a 4pm. 

 

Dewisol  

Ar-lein  

MS Teams 

 

Defnyddiwch y gwahoddiad calendr er mwyn ymuno â'r sesiwn hon. Anfonir y gwahoddiad atoch cyn yr Wythnos Groeso  

Dydd Iau 30   

Rhwng 9 a 3  

 

 

Cwrdd â'ch tiwtor personol  

 

Sesiwn awr o hyd 

 

Gweler yr amlinelliad yn eich pecyn croeso am ragor o fanylion.  Bydd amser a lleoliad y sesiwn yn dibynnu ar bwy yw eich tiwtor personol.  

Dewch i gwrdd â'ch tiwtor personol. Byddant yn bwynt cyswllt pwysig ichi yn yr adran, felly mae'n beth da eu cwrdd yn gynnar a chael cyfle i ddod i'w hadnabod. Gan mai sesiwn grŵp fydd hon, bydd yn gyfle hefyd i gwrdd â myfyrwyr eraill yn yr adran.  

 

Bydd hefyd yn gyfle arall i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.  

Gorfodol  

Ystafell i'w chadarnhau gan ddibynnu ar ba grŵp tiwtor personol yr ydych ynddo 

Wyneb yn wyneb 

3pm-4pm 

Sesiwn galw heibio ar gyfer cymorth cyffredinol 

Cyfle i siarad ag aelod o staff yr adran.  

 

Gallwch fanteisio ar y sesiwn galw heibio i gael cymorth unrhyw bryd rhwng 3pm a 4pm. 

 

Dewisol  

Ar-lein  

MS Teams 

 

Defnyddiwch y gwahoddiad calendr er mwyn ymuno â'r sesiwn hon. Anfonir y gwahoddiad atoch cyn yr Wythnos Groeso  

Dydd Gwener 1 Hydref 

1-2pm  

Sesiwn galw heibio ar gyfer cymorth cyffredinol 

Cyfle i siarad ag aelod o staff yr adran.  

 

Gallwch fanteisio ar y sesiwn galw heibio i gael cymorth unrhyw bryd rhwng 1pm a 2pm 

Dewisol  

Ar-lein  

MS Teams 

 

Defnyddiwch y gwahoddiad calendr er mwyn ymuno â'r sesiwn hon. Anfonir y gwahoddiad atoch cyn yr Wythnos Groeso. 

 

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dychwelyd

Diolch am ymweld â'r dudalen hon. Bydd y Rhaglen Wythnos Ymgartrefu (27 Medi 2021 – 1 Hydref 2021) ar gael yn fuan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol am yr Wythnos Ymgartrefu, anfonwch e-bost add-ed@aber.ac.uk.

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd