Dysgu Proffesiynol i Athrawon

Cynigir cyfres o dri gweithdy noddedig gan yr Ysgol Addysg i athrawon sydd â diddordeb mewn datblygu cynhwysedd ymchwil mewn ysgolion.

Bydd y rhaglen yn cefnogi athrawon i:

  • archwilio cyfleoedd ar gyfer dysgu proffesiynol trwy ymchwil;
  • datblygu cwestiynau ymchwil;
  • trafod dulliau ymchwil;
  • adnabod cyfleoedd i gydweithredu.

Dyddiadau

Digwyddiad 1:  20fed Mawrth 2019, 09.30-15.00, Medrus, Prifysgol Aberystwyth

Prif siaradwr: Dr Caroline Daly, the Institute of Education, University College, London.

Digwyddiad 2: 14eg Mehefin 2019

Digwyddiad 3: 13eg Medi 2019

 

Bydd cyfraniad o £180 ar gael ar gyfer athrawon llanw a chostau teithio.

Am fanylion pellach cysylltwch â Dr Andrew Davies (ajd2@aber.ac.uk)

Cofrestrwch yma am mwy o fanylion. (Bydd y ffurflen i archebu lle yma yn fuan!)