Gofyn am ein help

Student sat on phone in the library

 

 

A fyddech cystal â llenwi’r manylion isod

Os yw’r Adran Ystadau, Adnoddau a Llety yn casglu, yn cofnodi, yn defnyddio, neu’n rhannu unrhyw ddata personol, fe wneir hynny’n unol â’r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data a Deddf Diogelu Data 2018. Dim ond i ddibenion gweithdrefnau sy’n gysylltiedig â’ch cais y bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalen Gwybodaeth am Ddiogelu Data.