Athena SWAN

Beth yw Athena Swan?

Tarwch heibio am Goffi, Caceni a Syniadau Gwych - Rhyw yn Aber

Mae Siarter Athena SWAN yn gynllun sy’n rhoi cydnabyddiaeth i brifysgolion gwledydd Prydain ac i’w hadrannau gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg. Ei nod yw sicrhau bod mwy o fenywod ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, meddygaeth a mathemateg (y pynciau ‘STEMM’).

Pam mae hi’n bwysig?

Mae’r ffaith bod menywod yn cael eu tangynrychioli ym meysydd y gwyddorau, yn enwedig ar y lefelau uwch, yn golygu bod y ddisgyblaeth yn colli toreth o ddoniau a dulliau gwaith amrywiol.

Sut mae’n effeithio ar Brifysgol Aberystwyth?

Mae gwobrau Athena SWAN yn cydnabod a dathlu ymarfer da o ran ymdrechion i sicrhau bod menywod yn cael eu denu i’r pynciau STEMM yn addysg uwch, a’u cadw yno, a’u dyrchafu. Mae'r adran yn aelod o'r Siartr Athena SWAN, sy'n dangos ei ymrwymiad i hyrwyddo gyrfaoedd menywod mewn Gwyddoniaeth, Addysg, a Thechnoleg mewn addysg uwch.

Gall ddod o hyd i gopi cais 2014 isod:

Athena SWAN Bronze Award Application (PDF) - Saesneg yn unig

Tîm Hunan Asesiad (THA):

Yn ystod y 3 mlynedd diwethaf, gwnaeth yr THA gwrdd yn aml er mwyn paratoi ein cais 2017; fel grŵp 'gweithrediad' yn gyntaf ac yna fel grŵp cynllun Adolygu a Gweithredu.

Enw Rôl Swydd/AdranE-bost 
Jackie Sayce Rheolwr y Sefydliad, DHGS  jqs
Emyr Phillips

Rheolwr y Sefydliad, IBERS 

emp24
Dave Smith Rheolwr y Sefydliad, AMFfCh dhs
Annette Davies Rheolwr y Sefydliad, AADPG  amd
Kath Williams Rheolwr y Sefydliad, ALlICC  ktw 
Myra Wilson Darlithydd, Cyfrifiadureg   mxw 
Christine Zarges Darlithydd, Cyfrifiadureg   chz8 
Allen Foster Darllenwr, Astudiaethau Gwybodaeth   aef 
Dominika Komaniecka Rheolwr portfolio ar gyfer Ymchwil ac Addysg, ARhGGG ddk 
Kim Knowles Darlithydd, Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu   kik2
Mike Gooding Cyfarwyddwr, IBERS  mig21 
Mariecia Fraser Darllenwr, Rheolaeth a Busnes   mdf 
Nerys Fuller Love  Darllenwr, Rheolaeth a Busnes  nnf
Rebecca Davies  Dirprwy Is-Ganghellor, Prif Swyddog Weithredu  rkd 
Ruth Fowler Swyddog Cyfathrebu a Cydraddoldeb, Adnoddau Dynol  ruf 
Debra Croft  Cyfarwyddwr  CWPESI dec 
Heather Hinkin  Dirprwy Gyfarwyddwr, Adnoddau Dynol  heh 
John Harrington  Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr     oih
Becky Kularatne Metrigs a Rheolwr Cynllunio Gwithlu, Adnoddau Dynol  rlk
Esther Prytherch  Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus   ejp14 
Molly Longdon  Swyddog Lles yr Undeb   eawstaff 
Elizabeth Kensler  Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid, Gwasanaethau Gwybodaeth eak 
Emma Williams  Cyfarwydwr, Swyddfa Academaidd   elw40 
Sarah Taylor  Penaeth Datblgiad Strategol, Cynllunio   srt 
Angharad Shaw  Darlithwr, Cyfrifiadureg ais 
Mitchell Parker Swyddog Moeseg ac Uniondeb Ymchwil, Ymchwil, Busnes ac Arloesi mip32 
Steve Walsh  Pennaeth dadnsoddi data ac adroddiadau, Cynllunio     stw16 
Rhys Jones  Pennaeth Adran, Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear  raj
Judith Shepherd Rheolwr Portffolio (Dysgu ac Addysgu, Israddedigion ac Ôl-raddedig),DHGS jqr 

 

Manylion Cyswllt Athena Swan:

Dilynwch @AUAthenaSWAN ​​ar twitter