Amrywiaeth yn y Gweithle

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu hyfforddiant gorfodol i’w pob staff ar gyfer:

  • ymgyfarwyddo â deddfwriaeth cydraddoldeb
  • meithrin dealltwriaeth o’r materion ehangach sy’n gysylltiedig â chydraddoldeb/amrywiaeth
  • cynyddu ymwybyddiaeth am eu cyfrifoldebau a’u hawliau fel aelodau staff

Mewngofnodi i Cwrs

https://aber.learnupon.com/users/sign_in

Dylech fewngofnodi trwy ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ebost: eich cyfeiriad ebost ym Mhrifysgol Aberystwyth, e.e. abc@aber.ac.uk

Cyfrinair: A fyddech cystal â rhoi’r gair ‘Password1’ (yn saesneg) fel y cyfrinair diofyn. Ar ôl gwneud hyn newidiwch eich cyfrinair i rywbeth sydd yn gofiadwy i chi yn unig.

Os cewch unrhyw broblemau wrth ddefnyddio’r tiwtorial cysylltwch â Ms. Ruth Fowler ( divstaff@aber.ac.uk ).

Rydym hefyd yn rhedeg cyfres o sesiynau Cydraddoldeb ac Amrywioldeb. Sicrhewch eich lle