Bwlch Cyflog Rhwng Y Rhywiau 2019

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i ddatblygu a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob un o'n harferion a'n gweithgareddau, ac rydym yn cydnabod bod ein staff yn allweddol i'n llwyddiant fel sefydliad.


Ers 2017, mae'n ofynol o dan y gyfraith i sefydliadau addysg uwch a chyflogwyr mawr eraill yn Lloegr gyhoeddi eu ffigurau ar gyfer y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Er nad oes gofyniad cyfreithiol o'r fath yng Nghymru, mae Prifysgol Aberystwyth yn cyhoeddi ei data ar gyfer 2018. 

Gwelwch yma ar gyfer yr Adroddiad Bwlch Cyflog Rhwng Y Rhywiau 2019