Chwefror 2018: Mis Hanesyddol LHDT

CHWEFROR 2018: MIS HANESYDDOL LHDT

 

Calendr ar gyfer Aberystwyth

 

12fed o Chwefror: Clwb LyfrauMis Hanesyddol LHDT yn Siop Lyfrau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Trafodaeth am lyfr newydd Norena Shopland sydd am LHDT Cymru.

Cliciwch yma er mwyn ymweld â'r dudalen Facebook. 

 

19eg, 20fed a 21ain o Chwefror: Mi fydd Call me by Your Name yn cael ei ddangos, ffilm arbennig o wefreiddiol yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Cliciawch yma i ymweld â'r dudalen Facebook.  

 

23ain o Chwefror: bydd Abberation yn cyflwyno Forbidden Lives ar gyfer Mis Hanesyddol LHDT yn Stiwdio Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Wedi’i enwi ar ôl llyfr Norena (gweler clwb lyfrau uchod) gan y bydd hi’n ran o’r sioe! Mi fydd Tom Marshaman, Mike Parker, Glitter Cymru, Jane Hoy a Helen Slander yn ymddangos gyda thrafodaethau, darlleniadau, ffilmiau a pherfformiadau. Mae archebu yn hanfodol. Rhestr lawn yma. Cliciwch ymaer mwyn ymweld â'r dudalen Facebook. 

25ain o Chwefror: Cyfarfod cynllunio cyntaf rhwng Abberation a Iris yn y Gymuned – Canolfan Delweddu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cliciwch yma er mwyn ymweld â'r dudalen Facebook. 

Am fwy wybodaeth am unrhyw un o'r digwyddiadau uchod, cysylltwch â'r adran Cydraddoldeb ac Amrywioldeb gan ebostio divstaff@aber.ac.uk