Mis Hanes Pobl Du 2020

Mae Mis Hanes Pobl Ddu yn fis o ddathliadau i gydnabod y cyfraniadau diwylliannol a wnaed gan bobl a dras Affricanaidd ac Affricanaidd-Caribïaidd yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang drwy arlwy o gynnwys addysgiadol i ddathlu mis Hydref bob blwyddyn.

Mae'r digwyddiadau isod yn cael eu cynnal gan sefydliadau allanol ac estynnir gwahoddiad ac mae croeso cynnes  i staff a myfyrwyr PA:

Bydd y tudalennau gwe hyn yn cael eu diweddaru drwy gydol mis Hydref gyda chynnwys sy'n cael ei lunio gan y Brifysgol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at divstaff@aber.ac.uk