Sesiynau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Debra Croft, Cyfarwyddwr Cydraddoldeb a Chyfarwyddwyr yr Athrofeydd yn cydweithio ac maent yn gwahodd pob aelod o staff (academaidd, rheolaeth, gweinyddol a chefnogaeth) i fynychu sesiwn gorfodol Cydraddoldeb ac Amrywioldeb. Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal ar draws y Brifysgol gan bob Athrofa/Adran fydd yn ymdrin â materion Cydraddoldeb ac Amrywioldeb cyfredol o fewn ein sector a bydd yn rhoi gwybodaeth am beth i wneud os ydych yn dioddef o - neu yn dyst i - ddigwyddiadau casineb a throseddau casineb. I gadw eich lle, mewngofnodwch (gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair). Rhaid neilltuo lle ar gyfer cofnodi presenoldeb. Bydd pob aelod o staff sy’n mynychu’r sesiwn yn derbyn tystysgrif presenoldeb.

Mewngofnodi