Digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol Menywod

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau ledled y Brifysgol yn ystod yr wythnos cyn, a’r wythnos ar ôl Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, dydd Mercher 8 Mawrth.

Sylwch nad oes angen archebu ymlaen llaw oni nodir yn wahanol.

Dyddiad/AmserDigwyddiadAgored ILleoliadCyswllt
Dydd Llun 6 Mawrth
7-9:30pm

Noson yng Nghwmni Honno, Gwasg Menywod Cymru.

Tocynnau £5 (£3 consesiwn).

Mae'n bleser gan Rwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru gynnal digwyddiad ymylol ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017 gyda Honno, Gwasg Menywod Cymru, Gwasg annibynnol, gydweithredol yw Honno, a reolir gan fenywod o Gymru i chi. Dewch i'r digwyddiad i glywed menywod o Gymru yn sôn am eu gwaith a'u profiadau o ysgrifennu a chyhoeddi yng Nghymru. Bydd caws a gwin ar gael.

PAWB Stiwdio Berfformio, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod - www.wenwales.org.uk
Dydd Mawrth 7 Mawrth
11am-5:00pm

Creu Dyfodol Cyfartal, Cynhadledd ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017

Archebwch eich lle YN RHAD AC AM DDIM yma:

https://www.aber.ac.uk/cy/equality/womens-day-event/

https://www.aber.ac.uk/en/equality/womens-day-event/

Bydd Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru (WEN) mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth yn cynnal cynhadledd i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017.  

Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle gwych i fenywod yng nghanolbarth a gorllewin Cymru i ddod at ei gilydd, rhwydweithio â’i gilydd, clywed gan siaradwyr ysbrydoledig a thrafod y materion sy’n wirioneddol bwysig i fenywod yng Nghymru yn 2017. 

Ymhlith y siaradwyr a’r gweithdai bydd:

Dr Dawn Mannay, ‘Rhywedd, Dosbarth a Hunaniaeth yn y Gymru Gyfoes’

Yr Athro Jackie Jones, Cynulliad Menywod Cymru, ‘Bil Rhyngwladol Hawliau Menywod: Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Ddileu Gwahaniaethu o Bob Math yn erbyn Menywod (CEDAW)’

‘Creu Dyfodol Cyfartal’: Trafodaeth banel gydag ymgyrchwyr lleol dros hawliau menywod

Darperir cinio rhwydweithio.

PAWB Ystafell Bwyllgora'r Ganolfan Ddelweddu, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod - www.wenwales.org.uk
Dydd Mercher 8 Mawrth- Diwrnod Rhyngwladol y Menywod
10:30-11:30am Derbyniad arddangosfa bosteri arwresau STEM yr Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg, gyda the a chacennau PAWB Cyntedd y Gwyddorau Ffisegol, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth  Hannah Dee hmd1@aber.ac.uk
1:45-4:00pm Clonc, coffi, cacen, crefftau PAWB Ystafell Seddon, Yr Hen Coleg Debra/Sioned wpsi@aber.ac.uk
2:30-4:30pm Y Gwasanaeth Gyrfaoedd yn cyflwyno sgwrs gan Helen Rhiannon sy’n rhedeg ei chwmni ei hun yn cynllunio ffrogiau priodas http://www.helenrhiannon.com/ . Mae’n fodel rôl mentergarwch a bydd yn sôn am sut a pham y dechreuodd ei busnes, ac yn ateb cwestiynau. PAWB F16, y Ganolfan Ddelweddu, Prifysgol Aberystwyth Louise Somerfield los14@aber.ac.uk
4-6pm Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cyflwyno trafodaeth bord gron: Beth mae’n ei olygu i fod yn fenyw mewn gwleidyddiaeth ryngwladol heddiw? Bydd arddangosfa hefyd o brosiect Clothesline (yn gysylltiedig â’r arddangosfa Lleisiau wedi eu Pwytho/Stitched Voices yng Nghanolfan y Celfyddydau yn ystod y gwanwyn). PAWB Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Ryngwladol Lydia Cole lyc3@aber.ac.uk
5pm

Ffilm a Thrafodaeth Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, 'DRY', Tîm Cynorthwywyr Preswyl, dan arweiniad Meritiza Hengari, Swyddfa Ryngwladol/Anna Linghan, y Gymdeithas Ffeministaidd

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod byddwn yn dangos ‘Dry’, ffilm sy’n llawn ysbrydoliaeth ac yn seiliedig ar stori wir am ferch ifanc yn tyfu i fyny yn Nigeria (wedi’i ffilmio ar leoliad ac yn Aberystwyth).  Ar ôl y ffilm bydd trafodaeth dan arweiniad Meritiza Hengari o’r Swyddfa Ryngwladol ac Anna Linighan o’r Gymdeithas Ffeministaidd ynghylch materion yn ymwneud â VVF/FGM, priodasau plant, a hawliau menywod. Rhagflas o’r ffilm: https://www.youtube.com/watch?v=T6tjdHk4crI&hl=en-GB&gl=GB

PAWB A6, Llandinam, Prifysgol Aberystwyth Rosa Soto ess@aber.ac.uk
Dydd Iau 9 Mawrth
 3:30-6:00pm Crefftau a byrbrydau  (Grwp Menywod Ifanc) gan wahoddiad yn un Ystafell Seddon, Yr Hen Coleg  Debra/Sioned wpsi@aber.ac.uk
Dydd Gwener 10 Mawrth
2-3pm Sesiwn flasu Springboard PAWB Ystafell gyfarfod yr islawr, Adnoddau Dynol, 12 Parc Gwyddoniaeth Joy Arkley joa19@aber.ac.uk
Drwy gydol yr wythnos:
DRWY'R WYTHNOS Arddangosfa Bosteri Arwresau STEM yr Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg PAWB Posteri i'w gweld yng Nghyntedd y Gwyddorau Ffisegol, Adeilad y Gwyddorau Ffisegol, Prifysgol Aberystwyth  
DRWY'R WYTHNOS

'Dathlu Menywod Prifysgol Aberystwyth'

Arddangos posteri sy'n 'dathlu a nodi cyfraniad menywod Prifysgol Aberystwyth i Academia a thu hwnt.'

PAWB Llyfrgell Hugh Owen, Priofysgol Aberystwyth Elen Howells elh53@aber.ac.uk