Cydymffurfiaeth ac Iechyd a Diogelwch

Mae’r uned Cydymffurfiaeth ac Iechyd a Diogelwch yn gyfrifol am faterion megis trefnu a goruchwylio gwaith profi goleuadau argyfwng, contractau cynnal a chadw lifftiau a sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth ar glefyd y lleng filwyr. Mae’r adran hefyd yn goruchwylio’r prosesu Rheoli Iechyd a Diogelwch o safbwynt gwaith adeiladu.

Aelodau’r Tîm

EnwTeitlFfônE-bost
Simon Edwards  Swyddog Cydymffurfiaeth a Gwelliannau +44 (0)1970 62 2863 sse@aber.ac.uk 
Jonathan Ashworth Swyddog Goleuadau Argyfwng   jda@aber.ac.uk
Peter Heading Swyddog Diogelwch Tân +44 (0)1970 82 3233 prh@aber.ac.uk