Gwaith dros gyfnod yr haf ar Adeilad Hugh Owen

Dyddiad DechrauDydd Llun, Mai 27, 2019
Dyddiad GorffenDydd Gwener, Tachwedd 1, 2019
SaflePenglais
AdeiladAdeilad Hugh Owen
CyswlltAndrew Thomas
Rhif Cyswllt01970 621882 / 07773 932149
Cyferiad E-bostajt19@aber.ac.uk

Manylion

Fel rhan o'n rhaglen barhaus o welliannau ar y campws, mae tri chynllun mawr ar gweill yn ac o gwmpas Adeilad Hugh Owen dros y misoedd nesaf.

Mae'r gwaith sydd i'w wneud fel a ganlyn:

 

Ailwampio Ystafell Iris De Freitas ar lefel E, llyfrgell Hugh Owen.

Mae disgwyl i'r gwaith ddechrau ar 3 Mehefin 2019 tan ganol mis Hydref gyda pheth gwaith galluogi/sefydlu yn digwydd yr wythnos hon.

Bydd sgaffaldiau yn cael eu codi uwchben y rhodfa y tu ôl i Hugh Owen. Bydd yr ardal hon ar gau i gerddwyr. Defnyddiwch lwybrau eraill drwy'r adeilad ar Lefel D neu drwy'r Piazza.

Bydd y fynedfa i Lobi C22 ar agor fel arfer drwy'r llwybr mynediad gwastad newydd.

Safle Gwaith Iris De Freitas

 

Ailwampio darlithfa C22 ar Lefel C, Hugh Owen

Disgwylir i'r gwaith ddechrau ar 3 Mehefin 2019 tan ddiwedd mis Medi gyda pheth gwaith galluogi/sefydlu yn digwydd yr wythnos hon.

Bydd sgaffaldiau yn cael eu codi uwchben y rhodfa y tu ôl i Hugh Owen. Bydd yr ardal hon ar gau i gerddwyr. Defnyddiwch lwybrau eraill drwy'r adeilad ar Lefel D neu drwy'r Piazza.

Bydd y fynedfa i Lobi C22 ar agor fel arfer drwy'r llwybr mynediad gwastad newydd.

Safle Gwaith C22

 

Adeiladu lifft ar gyfer dianc allanol i wasanaethu lefelau B, C, D ac E Hugh Owen.

Disgwylir i'r gwaith gychwyn ar ddechrau mis Gorffennaf a’i gwblhau erbyn canol mis Medi.

Safle'r Gwaith Lifft

Safleodd Gwaith Contracwyr

 

Os oes gennych unrhyw bryderon neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Andrew Thomas yn yr Adran Ystadau ar 1882 neu ajt19@aber.ac.uk

Diolch am eich amynedd.