Mynediad Am Ddim – Dydd Sadwrn 27 Mehefin 2015

Mynediad am DdimBydd Prifysgol Aberystwyth yn agor ei drysau ar gyfer ‘Mynediad am Ddim’, ei diwrnod agored blynyddol i’r gymuned leol, ddydd Sadwrn 27 Mehefin rhwng 10.00yb – 3.00yp.

Mae Mynediad am Ddim yn cynnig tocyn tu ôl i’r llwyfan ar gyfer y gymuned leol i ddysgu mwy am yr hyn sydd gan Brifysgol Aberystwyth i’w gynnig.

Gan eu bod mor boblogaidd yn y gorffennol bydd y digwyddiad yn cynnwys rhai o’r prif atyniadau o’r blynyddoedd blaenorol yn ogystal â gweithgareddau newydd ar gyfer 2015.

 

Cynllunio’ch Ymweliad

Rhaglen 

Bydd Mynediad am Ddim yn rhedeg o 10.00yb – 3.00yp gyda rhaglen o deithiau tywys a gweithgareddau arbennig wedi’u trefnu trwy gydol y dydd.

Teithio

Mapiau a gwybodaeth teithio i ymwelwyr.

Mannau Croeso

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, gallwch gael pàs llawn tocynnau ar gyfer y diwrnod o’r man croeso yn unrhyw un o’r canolfannau gweithgareddau, yn ogystal â chopïau o raglen Mynediad am Ddim. Cadwch lygad ar agor am Lysgenhadon y digwyddiad a fydd yn amlwg iawn yn eu crysau-t melyn llachar, ac yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r diwrnod!

Digwyddiadau Blaenorol

Gan adeiladu ar lwyddiant y digwyddiadau blaenorol, hon fydd y drydedd flwyddyn i ni gynnal ein diwrnod rhad ac am ddim, llawn hwyl a rhyngweithiol i bobl o bob oedran.

Uchafbwyntiau - 2013

Loading Video Player....