Canolfan Weithgareddau yr Hen Goleg

Cofiwch ganiatáu digon o amser i ymweld â’r Hen Goleg ar y Prom (adeilad Rhestredig Gradd 1, a’i dyrau pigfain a chastellaidd, a’r gaergoeliau ar ei barapetau), un o ganolfannau gweithgareddau’r digwyddiad; ymunwch ag un o’r cyflwyniadau difyr i glywed sut y daeth yr adeilad eiconig hwn i fod yn gartref i’r Brifysgol gyntaf yng Nghymru (a sefydlwyd yn 1872).

Bydd yr Hen Neuadd a’r Cwad yn darparu cefndir trawiadol ar gyfer llu o weithgareddau rhyngweithiol, a bydd modd i’r ymwelwyr fwynhau arddangosfa o waith Mary Lloyd Jones, un o’r artistiaid mwyaf nodedig ac uchel ei bri yng Nghymru.

Dysgwch ragor am y cynigion cyffrous i adfywio adeilad mawreddog yr Hen Goleg, ac fe gewch  roi’ch barn chi i’r ymgynghoriad cyhoeddus presennol yn ystod eich ymweliad.

 

Venue Yr Hen Goleg
Location:

Gallwch fynd i mewn drwy fynedfa Stryd y Brenin neu o’r Prom.

Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth, SY23 2AX

Schedule: 10.00yb - 3.00yp
Transport:

Sylwch na fydd modd parcio ceir ar dir yr Hen Goleg.

Gallwch deithio rhwng yr Hen Goleg a Chanolfan y Celfyddydau ar wasanaeth 03 Mid Wales Travel, drwy ddefnyddio’r tocyn sydd ar eich pàs Mynediad am Ddim (gweler y tocyn am fanylion).

Gwybodaeth bellach:

Dysgwch ragor am weithgareddau Mynediad am Ddim.

Rhaglen Mynediad am Ddim

I gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiad, dilynwch: @digwyddiadur #MADdAber.

Yr Hen Goleg