Darlithoedd a Seminarau Cyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae’r Darlithoedd a’r Seminarau Cyhoeddus a gynhelir gan Brifysgol Aberystwyth yn gyfle i glywed anerchiadau gwybodus ac ysbrydoledig ac i gymryd rhan mewn trafodaethau sy’n cwmpasu ehangder o themâu.

Ni chodir tâl ac maent yn agored i’r cyhoedd.

Rhaglen 2017

Dydd Iau, 5 Hydref, 18:00

Prif Neuadd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Campws Penglais

'US Grand Strategy after the Cold War: Can Realist Theory explain it? Should realism guide it?'

Darlith gyhoeddus gan Athro Stephen M. Walt o Brifysgol Harvard yn traddodi Darlith Goffa Flynyddol E H Carr yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Dydd Iau 19eg Hydref
18:30

Prif Neuadd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Campws Penglais

'The inconvenient truth about genetic modification… it’s perfectly safe!'

Darlith gyhoeddus gan yr Athro Huw Jones, IBERS

Trefnir gan Brifysgol Aberystwyth a Chymdeithas Ddysgedig Cymru

Dydd Gwener 20fed Hydref

Ystafell Seddon, Yr Hen Goleg, Stryd yr Brenin

Darlith: 18.00
Derbyniad diod o 17.15 ymlaen

Darlith goffa David Trotter

'Minding the gap: what we can learn from gaps in the surviving records for Middle English and Anglo-Norman'

Dr Philip Durkin - Dirprwy Brif Olygydd yr Oxford English Dictionary

Dydd Mercher 25 Hydref

A6, Adeilad Llandinam, Campws Penglais

Darlith Gyhoeddus - ‘How is Antarctica Changing and Why Should we Care?’

Athro Martin Siegert

Dydd Gwener, 27ain Hydref

Darlith : 16:00

A12, Adeilad Hugh Owen, Campws Penglais, Aberystwyth

Arloeswr cyfrifiadurol ac adeiladwr ymennydd i ddarlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yn ei ddarlith, Building Brains, bydd yr Athro Furber yn trafod Y Prawf Turing, a phaham ei bod yn bwysig dychwelyd at wraidd deallusrwydd naturiol, yr ymennydd dynol, os yw gwir ddeallusrwydd artiffisial am gael ei ddatblygu.

Dydd Llun 13 Tachwedd

Seminar Cyhoeddus 12:00

Ystafell Bwyllgora, Y Ganolfan Ddelweddu, Campws Penglais,  Aberystwyth

'Understanding Wales - Economic change and government reaction in Wales, 1934-2006’

Seminar Cyhoeddus gan Dr Leon Gooberman, Prifysgol Caerdydd

Cynhelir y seminar yn Saesneg

 

Dydd Mercher 22 Tachwedd

Seminar Cyhoeddus: 13:10

Ystafell Steve Crichter, Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth

"Participation in rural civil society in later life: practices of stewardship and spaces of care"

Dr Sophie Yarker, Dr Jesse Heley & Dr Laura Jones, DGES, Aberystwyth University

Cynhelir y seminar yn Saesneg

 

Rhagor o wybodaeth:

Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw i fynd i Ddarlith neu Seminar Gyhoeddus (onibai bod hynny wedi’i nodi’n benodol); fe’ch cynghorir i gyrraedd o leiaf 10 munud cyn yr amser y mae’r ddarlith i fod i ddechrau.

I gael rhagor o wybodaeth am deithio i Brifysgol Aberystwyth, ewch i’n gweddalennau Mapiau a Theithio.

Cofiwch y bydd rhai o’n digwyddiadau’n cael eu recordio a’u ffrydio’n fyw, neu y gellir eu gweld ar ôl yr achlysur trwy ein gwefan.

Digwyddiadau ym Mhrifysgol Aberystwyth

Cewch ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau ym Mhrifysgol Aberystwyth trwy fynd i’n calendar ar-lein.

Efallai y byddai gennych hefyd ddiddordeb yn y canlynol:

 

Archif Digwyddiadau

Mae Darlithoedd a seminarau ym Mhrifysgol Aberystwyth cyhoeddus blaenorol yn cynnwys:

 Dyddiad Digwyddiad
Dydd Mercher 10 Mai - 18:30

Ystafell Seddon, Yr Hen Goleg

Darlith gyhoeddus yng nghyfres darlithoedd gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru: Plymio i'r Dyfnderoedd: Ymatebion Cynnar i Syniadau Sigmund Freud a'r 'Feddyleg Newydd' yn yr Iaith Gymraeg c.1918-1945'.

Cynhelir y ddarlith gan Dr Llion Wigley Derbynfa i ddechrau am 6.30yh gyda'r ddarlith yn dechrau am 7yh. Mynediad am ddim - croeso i bawb.

Dydd Llun 24 Ebrill - 18.30

Ystafell Seddon, Yr Hen Goleg

'An Evening with Thomas Dilworth’Bydd Dr Beth Rodgers a Dr Luke Thurston yn cynnal noson i ddathlu cyhoeddiad cofiant newydd Thomas Dilworth o David Jones, sydd hefyd wedi ei henwi’n Llyfr yr Wythnos ar Radio 4. Bydd derbyniad gwin hefyd ar y noson.

Dydd Mawrth 4 Ebrill - 18.00

Prif Neuadd yr Adran Wleidyddiaeth

Darlith Gyhoeddus gan yr Athro Richard Beardsworth 'Arweinyddiaeth wleidyddol mewn byd anwadal'

Dydd Mawrth 14 Mawrth - 19.00
A6 – Adeilad Llandinam
Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear
Cyfres Ddarlithoedd Canmlwyddiant yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear
Technology Justice – why it’s time to reboot our relationship with technology -  Simon Trace CBE
Dydd Iau 2 Mawrth - 18.30
Prif Neuadd Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Darlith Dydd Gwyl Dewi: ‘Can Anything Positive Come Out of BREXIT?’ - Y Farwnes Eluned Morgan AC
Digwyddiad Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Dydd Mercher, 22 Chwefror, 17:00

Prif Neuadd Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

'Strange Days? Reworking the Welsh Devolution Settlement' - Yr Athro Richard Rawlings (UCL)
Digwyddiad Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Dydd Llun, 20 Chwefror, 17:15

Prif Neuadd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Darlith gyhoeddus gan Dr Owen Bennett-Jones, y newyddiadurwr nodedig a gohebydd tramor y BBC, ar y testun: ‘Al-Qaeda and Islamic State: Brothers in Arms or Rivals?’ 

Dydd Llun, 20 Chwefror, 15:00

Darlithfa A12, Adeilad  Hugh Owen

Darlith gyhoeddus gan Dr Owen Bennett-Jones, y newyddiadurwr nodedig a gohebydd tramor y BBC, ar y testun: ‘Nation shall speak unto Nation: Reporting in War and Peace from Beirut, Bucharest, Hanoi, Kabul and Islamabad, 1981-2017’ 

Nos Fawrth, 7 Chwefror, 2017


Yr Athro Syr Lawrence Freedman o King’s College, Llundain yn cyflwyno darlith goffa flynyddol David Davies
‘The Future of Discretionary Warfare: Criteria for the use of Force.’

Dydd Iau 2 Chwefror, 2017

 

Darlith Gyhoeddus gan Syr Emyr Jones Parry

‘Her Gweithredu Brexit a'r Oblygiadau i Bolisi Tramor Prydain’

Nos Fercher 25 Ionawr 2017 – 19:00

‘Brecsit a Chymru - Y Cwestiynau Allweddol’

Caiff 'Brecsit a Chymru - Y Cwestiynau Allweddol' ei gynnal gan Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru Prifysgol Aberystwyth.

Dydd Mawrth, 31 Ionawr – 18.00 Darlith Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru: Brexit and the Nations?

Yr Athro Michael Keating – Cyfarwyddwr y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), Centre on Constitutional Change, Prifysgol Aberdeen

14 Rhagfyr 2016

Darlith Goffa Bill Williams - Yr Athro Iwan Morus – “Michael Faraday’s Chemical History of a Candle”

8 Tachwedd 2016 Cyfres o Ddarlithoedd Camlwyddiant yr Adran Ddaearyddiaeth a Gwyddorau Daear - “Chips off the old block - sourcing the Stonehenge Bluestones” - Traddodir y ddarlith gan Dr Richard Bevins, Gwarchodwr y Gwyddorau Naturiol, Amgueddfa Cymru
3 Tachwedd 2016

Darlith O'Donnell Prifysgol Cymru 2016 - 'Calfiniaid a Chymreigyddion: Tensiynau ym mywyd Cymraeg Llundain, 1750-1850'

28 Hydref 2016 Trafodaeth Panel HIL - Profiadau Pobl Dduon mewn Addysg Uwch
27 Hydref 2016 Darlith Goffa EH Carr - 'Sometimes it matters who is in power' - Yr Athro Margaret MacMillan
19 Hydref 2016

Darlith Gyhoeddus - 'John Keats's Ghosts' gyda’r ysgolhaig nodedig ar John Keats, yr Athro Nicholas Roe (Prifysgol St Andrews)

14 Hydref 2016 Darlith Gyhoeddus - Darlith Goffa yr Athro David Trotter - 'The Easy Yoke of Strict Science’ - Yr Athro Dr Frankwalt Möhren - Prifysgol Heidelberg
13 Hydref 2016

Darlith Gyhoeddus - Darlith Flynyddol Waltz - Yr Athro Jeremy Black - ‘War and International Relations 1400-2100

29 Medi 2016

Y Deyrnas Gyfunol, Ewrop a’r Byd: Beth nesaf? -Cyfarfod Bord Gron wedi ‘Brexit’ wedi’i drefnu gan Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol.

20 Mehefin 2016

Darlith Gyhoeddus - ' Scientific Drilling for Human Origins in Africa' - Gan gynnwys y ffilm 3D ‘The Human Climate’

13 Mehefin 2016 Trafodaeth ar y Refferendwm a’i oblygiadau i Gymru a’r DG
26 Mai 2016 'The 2016 Election: What Happened and Why' - gyda Yr Athro Roger Scully, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd
17 Mai 2016

Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru -  Seminar Gyhoeddus - 'The Power of Language, The Language of Power' gyda Yr Athro John Edwards, Prifysgol St Francis Xavier, Nova Scotia, Canada

27 Ebrill 2016

Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru - Seminar Gyhoeddus Deall Cymru:‘A  Oes Hanes Deallusol Cymreig?’-Dr Huw Williams, Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Caerdydd

20 Ebrill 2016

Darlith Flynyddol 2016 Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru - 'Reflections on Wales and Europe' - Dr Hywel Ceri Jones CMG

16 Ebrill 2016

Darlith Gyhoeddus - 'Other People's Countries - Tales of Literary & Cultural Belonging' - Patrick McGuinness

Digwyddiad Ewrop Lenyddol Fyw, Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau.  Dan Nawdd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

15 Mawrth 2016

Darlith Gyhoeddus - Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a’r Celfyddydau Creadigol - 'Strange people, strange places: aspects of the supernatural in medieval Irish and Welsh tradition' -Yr Athro Ruairí Ó hUiginn -Ysgol Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Maynooth

7 Mawrth 2016

Darlith Gyhoeddus - Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear - 'A Life in Fresh Water' - Kathleen Carpenter (1891-1970), ecolegydd dŵr croyw arloesol ym Mhrifysgol Aberystwyth - Prif siaradwr: Dr Catherine Duigan

2 Mawrth 2016

Darlith Gyhoeddus - 'The Codebreakers - Enigma, Bletchley Park and the Battle of the Atlantic' - Dr Mark Baldwin

2 Mawrth 2016

Darlith Gyhoeddus -  Canrif ers Gorfodaeth!

17 Chwefror 2016

Darlith Gyhoeddus - Ffoaduriaid Gwlad Belgyng Nghymru - Christophe Declercq - Coleg Prifysgol Llundain

4 Chwefror 2016

Darlith Flynyddol Sefydliad Coffa Astudiaethau Rhyngwladol David Davies 2016 - ‘Losing the narrative: the UK and the EU’ - Y Barwn Wallace o Saltaire

3 Rhagfer 2015

Darlith Blynyddol Kenneth N. Waltz - ‘Crimea is Ours!: a Discursive History’ - Yr Athro Ted Hopf - Prifysgol Genedlaethol Singapore

19 Tachwedd 2015

Seminar Gyhoeddus - Cyfres Deall Cymru - Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned:
Astudiaeth Ymchwil 
gyda’r Dr Rhian Hodges a Dr Cynog Prys, Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Bangor

17 Tachwedd 2015

'Simplexity™ Leadership - Making Success Simple with Dr Paul Thomas'
Darlith yr Hydref Chwarae Teg

11 Tachwedd 2015

‘Why soils are key to the sustainable intensification of agriculture in the face of climate change’
Yr Athro Jane Rickson, Prifysgol Cranfield
Cyfres Darlithoedd Cyhoeddus NRN-LCEE

6 Tachwedd 2015

Seminar Gyhoeddus - Cyfres Deall Cymru
'From toleration to multiculturalism: revisiting ethnic diversity in a devolved Wales'
gyda’r Athro Paul O’ Leary, Adran Hanes a Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth

4 Tachwedd 2015

‘International Politics and International Law, Theory and Practice: The Case of Guantanamo’

29 Hydref 2015

Darlith Goffa E H Carr - 'International Relations in the Prison of Political Science: is there a way out?'
Yr Athro Justin Rosenberg, Prifysgol Sussex

13 Gorffennaf 2015

‘Sir Humphry Davy and the story of his Miners’ Safety Lamp’: Darlith a dyfarnu Medal Menelaus, ar y cyd â Chymdeithas Ddysgiedig Cymru.
Darlith gan Syr John Meurig Thomas DSc ScD MAE HonFRSE HonFREng FLSW FRS.

30 Mehefin 2015

'A Conversation with Julia Gillard: Education and Our Future'
Yr Anrhydeddus Julia Gillard - Cyn Brif Weinidog Awstralia

18 Mehefin 2015

'The 2015 General Election: What Happened?'
Yr Athro Roger Scully - Canolfan Llywodraethiant Cymru
Seminar Gyhoeddus - Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru

23 Ebrill 2015

'The Future of Welsh Law'
Syr David Lloyd Jones, Cadeirydd Comisiwn y Gyfraith Cymru a Lloegr; Cymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth
Darlith Gyhoeddus yn y Ganolfan Materion Cyfreithiol Cymreig

22 Ebrill 2015

'The UK Supreme Court - What does the public see?'
Isobel Williams, Arlunydd Llys
Darlith Gyhoeddus - Adran Y Gyfraith a Throseddeg

21 Ebrill 2015

Comisiynydd y Gymraeg: rheoleiddio, rhyddid a risg
Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chriost
Seminar Gyhoeddus - Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru

20 Ebrill 2015

'The Politics of Spirit: Bringing the Arts to bear on the world at large'
Damian Gorman, Awdur, Darlledwr a Dramodydd
Darlith Gyhoeddus - Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a'r Celfyddydau Creadigol

11 Mawrth 2015

'Wales in a changing Union'
Y Gwir Anrh Stephen Crabb AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Darlith Flynyddol Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru

6 Mawrth 2015

Y Gymru a Fydd? Culture Social Justice and the Wales that will be
Y Farwnes Kay Andrews, Diprwy Lefarydd Tŷ'r Arglwyddi a Chyn-fyfyrwraig a Chymrawd Anrhydeddus Prifysgol Aberystwyth

25 Chwefror 2015

'Breaking down the barriers to deliver real change in our food and farming systems'
Caroline Drummond, Prif Weithredwr - Linking Environment and Farming (LEAF)
Darlith lansio Cyfres Darlithoedd Cyhoeddus Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru i Ynni Carbon Isel a'r Amgylchedd

12 Chwefror 2015

'Untied Kingdom' 
Syr Paul Silk KCB, Cadeirydd Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru rhwng 2011 a 2014
Seminar Gyhoeddus - Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru