Cyfres Newydd o Ddarlithoedd Cyhoeddus

Mae’r Brifysgol yn lansio cyfres o ddarlithoedd trawsddisgyblaethol newydd. Bydd y gyfres yn trafod pynciau sydd o bwys i gymunedau yng Nghymru a thu hwnt. Bydd hefyd yn rhoi llwyfan i amrywiaeth ehangach o siaradwyr.

Bydd Yr Athro Anand Menon yn rhoi’r ddarlith gyntaf, o’r enw “Brecsit: Beth sydd wedi digwydd a beth am y dyfodol?” am 19:30 ar ddydd Mercher 21 Ebrill.

Bydd y ddarlith yn dadansoddi’r hyn sydd wedi digwydd ers i’r DU bleidleisio dros adael yr Undeb Ewropeaidd, beth mae’r fargen a arwyddwyd gan y ddau ochr yn ei golygu, a sut y gallai’r berthynas ddatblygu yn y dyfodol. Yn ogystal, bydd yn ystyried ei goblygiadau posibl i economi’r DU ac i wleidyddiaeth y DU.