Digwyddiadau Prifysgol Aberystwyth – Gwybodaeth i Ymwelwyr

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, ac mae llawer ohonynt yn agored i’r cyhoedd. Isod ceir gwybodaeth ddefnyddiol i ymwelwyr sy’n dod i ddigwyddiadau ar y campws:

Mapiau a Theithio

Ewch i’n gweddalennau mapiau a theithio i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad â Phrifysgol Aberystwyth.

Mae maes parcio i ymwelwyr ar gael ym Mhrifysgol Aberystwyth. – edrychwch ar ein gwybodaeth ynghylch Parcio i Ymwelwyr i gael rhagor o fanylion.  

Gellir lawrlwytho copi o ‘Gynlluniau Tref a Champws’Cynllun o Gampws Prifysgol Aberystwyth o’n tudalen Mapiau a Theithio sy’n cynnwys map yn dangos ble mae’r lleoedd parcio i bobl anabl a mynediad hygyrch i adeiladau.

Llety yn Aberystwyth

Mae cyfoeth o lety i ymwelwyr yn ardal Aberystwyth; ceir rhagor o wybodaeth ar wefan 'Darganfod Ceredigion'.

Efallai y caiff llety ar y campws ei gynnig ar gyfer rhai digwyddiadau a chynadleddau ym Mhrifysgol Aberystwyth (er enghraifft yn ystod yr wythnos Raddio ac ar gyfer rhai cynadleddau).

Bwyd a Diod

Mae digonedd o leoedd ar y campws i chi fwynhau pryd o fwyd neu luniaeth ysgafn.

Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn aros amdanoch yn holl leoliadau’r Brifysgol. Ceir rhagor o wybodaeth ar ein gwefan lletygarwch; mae bwyd a diod hefyd ar gael yn Nhafarn Brynamlwg, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth, ac Undeb y Myfyrwyr

Mae yna hefyd nifer o fwytai, caffis a thafarndai yn y dref sy’n cynnig amrywiaeth eang o ddewisiadau. 

Llogi Ystafell – Cynadleddau, Cyfarfodydd a Digwyddiadau

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â chynadleddau a’r gwasanaeth llogi ystafell cysylltwch â’r Swyddfa Gynadleddau : conferences@aber.ac.uk  /  (01970) 621960 neu llenwch y Ffurflen Ymholiadau am Gynadleddau ar-lein.

Diwrnodau Agored

I gael gwybodaeth am Ddiwrnodau Agored i ddarpar fyfyrwyr, gweler ein gweddalennau Diwrnod Agored.

Graddio

Ceir gwybodaeth am ddigwyddiadau Graddio ar ein gwefan Graddio.

Cysylltu â ni

I gael gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd ar ddod ym Mhrifysgol Aberystwyth, edrychwch ar ein calendr o ddigwyddiadau.

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol am ddigwyddiadau Prifysgol Aberystwyth cysylltwch â digwyddiadu@aber.ac.uk.

Os oes gennych ymholiadau am ddigwyddiadau yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau: 01970 62 3232 / artstaff@aber.ac.uk.