Cyfeiriadur Arbenigedd

Mae’r Cyfeiriadur Arbenigedd yn cywain ynghyd holl dalentau a diddordebau staff ymchwil ar draws Prifysgol Aberystwyth. Er mwyn canfod y staff sy’n arbenigo mewn maes penodol, defnyddiwch y teclyn chwilio isod i chwilio am arbenigwr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ôl allweddair, enw neu adran. Darpara dudalen ganlyniadau’r chwiliad restr o staff perthnasol ynghyd â mwy o’u hallweddeiriau, manylion cyswllt ar eu cyfer, a chysylltiadau at eu proffiliau staff, lle darperir mwy o wybodaeth amdanynt ac am eu gwaith.
Os oes gennych ymholiad arbenigedd cyffredinol medrwch ddewis un o’r rhifau ffôn neu’r cyfeiriadau e-byst isod, yn dibynnu ar natur eich ymholiad.

Ymholiadau’r Wasg

Ymholiadau Busnes

Ymholiadau Ymchwil