The Times and The Sunday Times Good University Guide

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae Prifysgol Aberystwyth ymhlith y dringwyr mwyaf yn rhifyn diweddaraf The Times and The Sunday Times Good University Guide.

Dywedodd Is-Ganghellor Dros Dro Prifysgol Aberystwyth, yr Athro John Grattan: “Mae rhifyn diweddaraf The Times and The Sunday Times Good University Guide yn brawf pellach bod Aberystwyth yn lle eithriadol o ran dysgu a byw. Am yr ail flwyddyn yn olynol, rydyn ni wedi cymryd camau arwyddocaol ymlaen yn y tabl cynghrair yma, ac mae’r llwyddiant hwnnw wedi’i yrru gan ansawdd ein dysgu, ein hymchwil safon byd-eang, ein cynlluniau cyflogadwyedd a’n lefelau uchel o fodlonrwydd myfyrwyr. Mae’r ystadegau  diweddaraf hefyd yn dyst i waith caled ein staff yma yn Aber ac i uchelgais ein myfyrwyr.” 

Mae’r tabl cynghrair yn defnyddio naw mesur perfformiad gan gynnwys bodlonrwydd myfyrwyr o safbwynt ansawdd y dysgu a’u profiad ehangach fel myfyrwyr, answadd yr ymchwil, rhagolygon graddedigion, cymwysterau mynediad myfyrwyr newydd, canlyniadau gradd, y gymhariaeth rhwng nifer y staff a'r myfyrwyr, gwariant ar wasanaethau ac adnoddau, a chyfraddau myfyrwyr sy’n cwlbhau eu cynlluniau gradd.