Boddhad Myfyrwyr

Ymhlith y 4 uchaf yn y DU a Rhif 1 yng Nghymru am Foddhad cyffredinol Myfyrwyr

Mae Prifysgol Aberystwyth yn dathlu un o’i pherfformiadau gorau erioed yn Arolwg Cenedlaethol blynyddol y Myfyrwyr (ACM) 2016.

Gyda sgôr boddhad cyffredinol o 92% - chwe phwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU, sef 86% - rydym yn ymfalchïo mai gennym ni mae rhai o’r myfyrwyr blwyddyn olaf mwyaf bodlon yn y DU.

Gosodwyd dwy adran ym Mhrifysgol Aberystwyth ar y brig yn eu meysydd ar draws y DU am ansawdd eu haddysgu – sef yr Ysgol Gelf ac Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, gyda’r ddwy’n cyflawni 100%, a bron pob Adran arall yn sgorio dros 90% am foddhad cyffredinol.

Yr Athro John Grattan, Is-Ganghellor Gweithredol Prifysgol Aberystwyth: “Profiad y myfyriwr sydd wedi bod wrth galon popeth a wnawn yma ym Mhrifysgol Aberystwyth erioed, ac mae’r canlyniadau hyn yn dangos cymaint o ymdrech sy’n cael ei wneud i sicrhau bod eu profiad yn un sydd heb ei ail. Rydym ni wedi buddsoddi yn adnoddau ein campws ond rydym ni hefyd yn canolbwyntio ar addysgu a arweinir gan ymchwil ac mae hynny cael ei adlewyrchu yn ansawdd yr addysgu yma."

 • 100% o’n myfyrwyr Celf yn fodlon yn gyffredinol. (ACM 2016)
 • 100% o’n myfyrwyr Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn fodlon yn gyffredinol. (ACM 2016)
 • Luke Evans
  Mathemateg
  Fideo myfyriwr
 • Boddhad myfyrwyr
  Wal fideo
 • 96% o’n myfyrwyr Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn fodlon yn gyffredinol. (ACM 2016)
 • 96% o’n myfyrwyr Ieithoedd Modern yn fodlon yn gyffredinol. (ACM 2016)

Canlyniadau ACM 2016:

Addysg a Dysgu Gydol Oes
Adran Addysg a Dysgu Gydol Oes 95%: boddhad myfyrwyr

94% boddhad myfyrwyr yn ein cynllun gradd Astudiaethau Plentyndod
Yn y 20 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Addysg

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu: 91% boddhad myfyrwyr

92% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd Drama ac Astudiaethau Theatr
94% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd Astudiaethau Ffilm a Theledu
91% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd Astudiaethau’r Cyfryngau a Chyfathrebu
Yn y 15 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc y Cyfryngau a Chyfathrebu
Yn y 10 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Sinemateg

Celf

Ysgol Gelf: 100% boddhad myfyrwyr

Yn y 5 uchaf yn y DU ym maes pwnc Celf Gain
100% boddhad myfyrwyr ar gyfer y cwrs gradd Celf Gain

Cyfraith a Throseddeg

Ysgol Gyfraith Aberystwyth: 82% boddhad myfyrwyr

89% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd y Gyfraith

Cyfrifiadureg

Adran Cyfrifiadureg: 91% boddhad myfyrwyr

94% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cwrs gradd Cyfrifiadureg (4 bl)
Yn y 15 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Cyfrifiadureg

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd: 100% boddhad myfyrwyr

1af yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Astudiaethau Celtaidd

Ffiseg

Adran Ffiseg: 95% boddhad myfyrwyr

100% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd Astroffiseg
Yn y 10 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Ffiseg a Seryddiaeth

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol: 95% boddhad myfyrwyr

92% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Yn y 10 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Gwleidyddiaeth Ryngwladol
91% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Cudd-wybodaeth
95% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Hanes Milwrol
100% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Gwleidyddiaeth Ryngwladol a’r Byd Anorllewinol

Hanes a Hanes Cymru

Adran Hanes a Hanes Cymru: 95% boddhad myfyrwyr

97% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Hanes
Yn y 10 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Hanes

Ieithoedd Modern

Adran Ieithoedd Modern: 96% boddhad myfyrwyr

1af yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Ffrangeg
Yn y 5 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Sbaeneg
Yn y 10 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Almaeneg

Mathemateg

Adran Mathemateg: 92% boddhad myfyrwyr

3ydd yn y DU ar gyfer asesu ac adborth ar ein cynllun gradd Mathemateg ac Ystadegau

Rheolaeth a Busnes

Ysgol Fusnes Aberystwyth: 90% boddhad myfyrwyr

Yn y 10 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Busnes
100% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd Cyfrifyddu a Chyllid
Yn y 20 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Cyfrifyddu a Chyllid
90% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd Busnes a Rheolaeth
Yn y 10 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Cyllid Busnes

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol: 96% boddhad myfyrwyr

94% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
97% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd Llenyddiaeth Saesneg
Yn y 15 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Saesneg
Yn y 20 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Ysgrifennu Creadigo

Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: 95% boddhad myfyrwyr

100% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cwrs gradd Gwyddor Daear Amgylcheddol
1af yn y DU am foddhad myfyrwyr yn ein maes pwnc Gwyddor Daear Amgylcheddol
100% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd Daearyddiaeth Ffisegol
Yn y 15 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Daearyddiaeth Ffisegol
2il yn y DU am ansawdd addysgu ym maes pwnc Daearyddiaeth Ffisegol
94% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd Daearyddiaeth Ddynol
95% boddhad myfyrwyr ym maes pwnc Daearyddiaeth Ddynol
Yn y 10 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Daearyddiaeth Ddynol

Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS)

Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS): 91% boddhad myfyrwyr

92% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Amaethyddiaeth
95% boddhad myfyrwyr ym maes pwnc Amaethyddiaeth
Yn y 5 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Amaethyddiaeth
100% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Gwyddor Anifeiliaid
1af yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Gwyddor Anifeiliaid
96% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Biocemeg
100% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Cadwraeth Cefn Gwlad
92% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Rheoli Cefn Gwlad
90% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Geneteg
93% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Microbioleg
Yn y 10 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Microbioleg
93% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Bioleg y Môr a Dŵr Croyw
100% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Bioleg Planhigion
92% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Sŵoleg
Yn y 15 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Sŵole

Seicoleg

Adran Seicoleg 93% boddhad myfyrwyr
 
95% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd Seicoleg
Yn y 20 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Seicoleg