Y Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr

Mae'r Swyddfa Ffioedd i Fyfyrwyr wedi adleoli i'r Hen Goleg.  Yma ceir tîm sy’n ymrwymedig i gasglu ffioedd a thaliadau myfyrwyr. Mae'r Swyddfa Ffioedd i Fyfyrwyr wedi datblygu opsiynau ar gyfer cynlluniau talu fel bod y broses o dalu ffioedd yn un mor syml a hyblyg â phosibl ac mae’r staff ar gael i gynnig arweiniad wrth i chi ddewis y dull sy’n fwyaf addas i’ch anghenion personol chi.

Rydym yn ymwybodol y gall myfyrwyr ar adegau yn profi anawsterau ariannol a byddem yn argymell yn gryf eu bod yn cysylltu â'r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr i drafod eu pryderon cyn gynted ag y bo modd.  Cynnar cysylltu aml yn arwain at ateb sy'n cael ei ganfod i fodlonrwydd pawb dan sylw.

Ein nod yw sirchau bod trefniadau ariannol yn eu lle ar ddechrau pob sesiwn academaidd fel bo myfyrwyr yn gallu canolbwyntio ar eu hastudiaethau academaidd a gwneud y gorau o fywyd Prifysgol yn Aberystwyth.

Cysylltiadau Swyddfa Ffioedd i Fyfyrwyr:

Ffioedd Llety Matthew Sutton (01970) 621583
Anfonebu Masnachol Betsan Spiers (01970) 622042
Dysgu o Bell Justine Thomas (01970) 621584
Ffioedd Dysgu Uwchraddedigion y DU / UE Meretta Griffiths (09170) 622041
Ffioedd Dysgu Israddedig y DU / UE Kevin Rothwell (01970) 621582
Pennaeth Swyddfa Ffioedd i Fyfyrwyr Helen Thomas (01970) 622131