Cwrdd â’r tîm

Swyddfa'r Cyfarwyddwr

 

EnwRôl FfônE-bost
Robin Halley Cyfarwyddwr Marchnata a Denu Myfywyr +44 (0)1970 62 1785 rmh10@aber.ac.uk 

Denise Morgan 

Rhelowr Swyddfa  +44 (0)1970 62 2065 hdm@aber.ac.uk 

Cyhoeddiadau Digidol a Phrint

Mae’r tîm Cyhoeddiadau Digidol a Phrint yn gyfrifol am oruchwylio hunaniaeth gorfforaethol a brand y Brifysgol ac yn rheoli’r asedau digidol a phrint sydd yn cefnogi gweithgareddau i ddenu myfyrwyr a hyrwyddo gwaith ymchwil y brifysgol. Mae’r tîm yn  creu ac yn datblygu amrywiaeth o gyhoeddiadau traddodiadol, deunyddiau marchnata a chyfryngau digidol ar gyfer digwyddiadau, ymgyrchoedd marchnata, y cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau ar-lein eraill, ac yn cynnwys ysgrifenwyr copi, dylunwyr graffig, gweddylunwyr, a thîm argraffu.

EnwRôlFfônE-bost
Joe Smith Pennaeth Cyhoeddiadau Digidol a Phrint  +44 (0) 1970 622489 jes24@aber.ac.uk
Dafydd Davies Uwch Ddylunydd Graffeg +44 (0) 1970 622097 eed@aber.ac.uk /
pubstaff@aber.ac.uk 
Andrew McConochie Rheolwr Argraffu Digidol a Gorffen +44 (0) 1970 622067 aem@aber.ac.uk / 
pntstaff@aber.ac.uk 
Dylan Thomas Dylunydd Gwe +44 (0) 1970 622415

dyt@aber.ac.uk

pubstaff@aber.ac.uk 

Carol Dery
(Dydd Mawrth i ddydd Gwener yn unig) 
Ysgrifennwr Copi Digidol a Phrint   +44 (0) 1970 622479 cad22@aber.ac.uk / 
pubstaff@aber.ac.uk 
Nia Jones 

Ysgrifennwr Copi Digidol a Phrint   +44 (0) 1970 628542  nmj4@aber.ac.uk / 
pubstaff@aber.ac.uk  
Meilyr Hughes Swyddog Argraffu Digidol a Gorffennwr Argraffu +44 (0) 1970 621827 mwh1@aber.ac.uk / 
pntstaff@aber.ac.uk 
Rhodri Davies Swyddog Argraffu Digidol a Gorffennwr Argraffu +44 (0) 1970 628411

rhd@aber.ac.uk / 
pntstaff@aber.ac.uk 

 

 

 

Digwyddiadau

Mae’r Tîm Digwyddiadau yn gyfrifol am drefnu a datblygu rhaglen o ddigwyddiadau a gynhelir gan y Brifysgol sy’n cefnogi’n cenhadaeth  gorfforaethol gyffredinol ac yn gwella’n proffil. Mae’r rhain yn cynnwys Diwrnodau Agored, Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr, Wythnos y Graddio, a Phenwythnos Mawr y Croeso a’r Wythnos Ymgartrefu. Yn ogystal â rhedeg digwyddiadau ar y campws, mae’r tîm yn gyfrifol am drefnu a datblygu digwyddiadau a gynhelir yn allanol - yn cynnwys Eisteddfod yr Urdd a’r Genedlaethol, a Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

digwyddiadau@aber.ac.uk

EnwRôlFfônE-bost
Sarah Bizby Pennaeth Digwyddiadau +44 (0) 1970 628646 sey@aber.ac.uk
Eurgain Evans Rheolwr Digwyddiadau +44 (0) 1970 628653  ehe2@aber.ac.uk 
Heledd Hawkins Swyddog Digwyddiadau +44 (0) 1970 62650   hah12@aber.ac.uk  
Helen Stockley Jones  Uwch Swyddog Digwyddiadau  +44 (0) 1970 622545  hms@aber.ac.uk  
Danielle Kirk  Cynorthwyydd Logisteg   logstaff@aber.ac.uk 
Meinir Jones Cynorthwyydd Logisteg   logstaff@aber.ac.uk 

 

Cyfleoedd Byd-eang

Mae’r tîm Cyfleoedd Byd-eang yn cynnig ystod o opsiynau cyffrous i fyfyrwyr Aberystwyth i fynd dramor fel rhan o’u gradd. O gyrsiau byr, gwirfoddoli i gyfleoedd Gwaith neu interniaeth am un tymor, neu flwyddyn gyfan yn astudio dramor yn un o’n prifysgolion partner. Mae’r tîm yn rheoli’r cysylltiadau partner a’r ffynonellau ariannu sy’n galluogi profiadau tramor o’r fath.

Mae’r tîm Cyfleoedd Byd-eang hefyd yn trefnu profiadau byr-dymor i gannoedd o fyfyrwyr o bob cwr o’r byd. Mae’r myfyrwyr hyn yn rhai sy’n ariannu’u huain, sy’n cael eu hariannu gan eu sefydliad, neu’n cael y profiad yn rhad ac am ddim fel rhan o gytundeb sy’n hwyluso cyfnodau cyfnewid rhwng prifysgolion. Maent yn dod i Aberystwyth i fynychu cwrs byr, ysgol haf, neu gyfnod o un tymor neu flwyddyn gyfan.

bydeang@aber.ac.uk 

EnwRôlFfônE-bost
Marian Gray Pennaeth, Cyfleoedd Byd-eang +44 (0) 1970 622908 mag11@aber.ac.uk
Pamela Heidt Rheolwr Gweithrediadau Cyfleoedd Byd-eang +44 (0) 1970 628719 pah21@aber.ac.uk
Cathy Piquemal  Rheolwr Datblygiadau Cyfleoedd Byd-eang  +44 (0) 1970 622864  crp@aber.ac.uk  
Sarah Hosker  Swyddog Cyfleoedd Byd-eang +44 (0) 1970 62364 sah116@aber.ac.uk 
Helena Anderson  Swyddog Cyfleoedd Byd-eang +44 (0) 1970 622364  hea13@aber.ac.uk  

 

Denu Myfyrwyr a Datblygu Rhyngwladol

Mae’r tîm Denu Myfyrwyr a Datblygu Rhyngwladol yn gyfrifol am gwrdd ag amcanion strategol y Brifysgol o ran cynyddu’r nifer o fyfyrwyr o’r tu allan i’r DU, a mynd ar ôl cyfleoedd i wella enw da’r Brifysgol dramor. Mae’r tîm yn gwneud y canlynol:

  • cysylltu ag adrannau academaidd i ddeall eu blaenoriaethau o ran denu myfyrwyr ac i weithio ar y cyd â nhw ar ymgyrchoedd/gweithgareddau rhyngwladol
  • mynychu ffeiriau denu myfyrwyr dramor i gwrdd â darpar fyfyrwyr
  • rheoli ein perthynas ag ymgynghorwyr addysg trwy ddarparu hyfforddiant, deunydd marchnata a chymhellion priodol
  •  gweithio ar y cyd â sefydliadau eraill i gyfrannu at gyflawni’n hamcanion denu myfyrwyr a/neu wella ein proffil
  •  ymateb i ymholiadau gan fyfyrwyr tramor a’u cynorthwyo gyda’r broses ymgeisio
  • meithrin ein cysylltiadau â rhwydweithiau alumni rhyngwladol penodol - ar y cyd â’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni.

rhyngwladol@aber.ac.uk.

EnwRôlFfônE-bost
Harriet Howse  Pennaeth Recriwtio a Datblygu Rhyngwladol  +44 (0) 1970 628499  hah46@aber.ac.uk 
Samantha Windows Rheolwr Rhanbarthol +44 (0) 1970 62 1997 saw43@aber.ac.uk
Giles Jacobes  Rheolwr Rhanbarthol   gij9@aber.ac.uk  
Andrew Dolloway Swyddog Cymorth Prosiect Academaidd +44 (0) 1970 62 2183 apd12@aber.ac.uk
Meritza Hengari Swyddog Rhanbarthol +44 (0) 1970 62 2891 ngh@aber.ac.uk
Jackie Jarocki  Swyddog Rhanbarthol +44 (0) 1970 622367  jaj64@aber.ac.uk 
Jack Coates  Swyddog Rhanbarthol    jac136@aber.ac.uk  
Xiaohan Zhang Swyddfa Rhanbarthol Tsieina +86 025 86225518  auchina@aber.ac.uk  

Maryann Vargis 

Rishka Ashok Kumar

Dasshany Paramassivam 

Swyddfa Rhanbarthol Malaysia  +6016 980 2770 

mav24@aber.ac.uk 

malstaff@aber.ac.uk 

Ymgyrchoedd Marchnata

Mae’r Tîm Ymgyrchoedd Marchnata yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli’r ymgyrchoedd sy’n rhedeg trwy gydol y cylch denu myfyrwyr blynyddol, yng nghyd-destun strategaeth marchnata a denu myfyrwyr y Brifysgol. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • hysbysebu – ennyn diddordeb cychwynol mewn astudio israddedig ac ôlraddedig (yn cynnwys yr ymgyrch Clirio), talu am hysbysebion ar y cyfryngau cymdeithasol, a rheoli cysylltiadau hysbysebu trydydd parti, ee UCAS, The Student Room, Whatuni.
  • marchnata uniongyrchol – targedu darpar fyfyrwyr (israddedig ac ôlraddedig) trwy amrywiaeth o wahanol gyfryngau (e-bost, post, digidol)
  • ymgyrchoedd trosi, israddedig ac ôlraddedig – trwy amrywiol gyfryngau (e-bost, post, digidol)
  • marchnata rhyngweithiol – rhoi cyfleoedd i ddarpar fyfyrwyr ac ymgeiswyr i sgwrsio â myfyrwyr cyfredol a staff mewn digwyddiadau fel diwrnodau agored ar-lein, telethonau, sgwrsio byw.

ymholiadau@aber.ac.uk

EnwRôlFfônE-bost
Anwen Roberts-Jones
Pennaeth Ymgyrchoedd Marchnata  +44 (0) 1970 622046 apr4@aber.ac.uk
Angharad Evans
Rheolwr Ymgyrchoedd Marchnata +44 (0) 1970 622243 anj27@aber.ac.uk
Sulwen Richards Cydlynydd Ymgyrchoedd Marchnata +44 (0) 1970 622651 sur9@aber.ac.uk

 

Denu Myfyrwyr ac Ehangu Cyfranogiad

Mae ein Tîm Denu Myfyrwyr ac Ehangu Cyfranogiad yn cynnig cyngor ac arweiniad ar addysg uwch. Gall aelodau o’r tîm ymweld â’ch ysgol neu goleg, yn rhad ac am ddim, i drafod holl gamau’r broses gwneud cais am brifysgol. Mae’r tîm yn teithio’n helaeth ledled y DU ac ar gael trwy gydol y flwyddyn i gefnogi myfyrwyr, ymgynghorwyr a rhieni.

P’un a rydych yn dymuno ein bod yn dod atoch chi, neu ei bod yn well gennych ddod i weld ein cyfleusterau trosoch eich hun, mae ein tîm yma i roi ichi wybodaeth ddefnyddiol ynghylch mynd ymlaen i addysg uwch.

denumyfyrwyr@aber.ac.uk

EnwRôlFfônE-bost
Nia Gwyndaf Pennaeth Denu Myfyrwyr ac Ehangu Cyfranogiad +44 (0) 1970 622141 neg@aber.ac.uk

Teleri Lewis

(Ar Mamolaeth)

Rheolwr Ehangu Cyfranogiad +44 (0) 1970 628786 tme@aber.ac.uk
Kylie Evans Rheolwr Ysgoloriaethau  +44 (0) 1970 622924 kyh@aber.ac.uk
Dewi Phillips Rheolwr Datblygu Partneriaethau +44 (0) 1970 621735 dep@aber.ac.uk
Tamas Gyorgy Rheolwr Dadansoddi Data Myfyrwyr  +44 (0)1970 628595   tag14@aber.ac.uk  
Susan Stokes-Chapman Swyddog Recriwtio Myfyrwyr +44 (0) 1970 621958 ses27@aber.ac.uk 
Laura Hill  Swyddog Recriwtio Myfyrwyr (De Lloegr) +44 (0) 1970 621730  lah52@aber.ac.uk 
Lily Wearden  Swyddog Recriwitio Myfyrwyr (Gogledd Lloegr) +44 (0)1970 621729  liw44@aber.ac.uk  
Dafydd Morse Swyddog Recriwtio Myfyrwyr +44 (0) 1970 628461 dfm@aber.ac.uk
Robin Lovatt  Swddog Recriwtio Myfyrwyr  +44 (0) 1970 622681 rdl4@aber.ac.uk 
Sion Jones Swyddog Cymorth Academaidd  +44 (0) 1970 628541  slj38@aber.ac.uk