Proffiliau Staff - Cyhoeddiadau Digidol a Phrint

Mae’r tîm Cyhoeddiadau Digidol a Phrint yn gyfrifol am oruchwylio hunaniaeth gorfforaethol a brand y Brifysgol ac yn rheoli’r asedau digidol a phrint sydd yn cefnogi gweithgareddau i ddenu myfyrwyr a hyrwyddo gwaith ymchwil y brifysgol. Mae’r tîm yn creu ac yn datblygu amrywiaeth o gyhoeddiadau traddodiadol, deunyddiau marchnata a chyfryngau digidol ar gyfer digwyddiadau, ymgyrchoedd marchnata, y cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau ar-lein eraill, ac yn cynnwys ysgrifenwyr copi, dylunwyr graffig, gweddylunwyr, a thîm argraffu. Os oes gennych ymholiad ynghylch dylunio a chynnwys, cysylltwch â pubstaff@aber.ac.uk Os oes gennych ymholiad ynghylch argraffu, cysylltwch â pntstaff@aber.ac.uk

Llun Enw Rôl Ebost Ffôn
 Dafydd Davies Dafydd Davies Senior Graphic Designer eed@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622097
Mr Dylan Thomas Mr Dylan Thomas Creative Front End Developer (User Interface) dyt@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622415
 Carol Dery Carol Dery Swyddog Cyhoeddi cad22@aber.ac.uk +44 (0) 1970 621631
 Andrew McConochie Andrew McConochie Digital Print & Finishing Manager aem@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622067
 Rhodri Davies Rhodri Davies Digital Print Operator & Print Finisher rhd@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628411