Nia Jones

 Nia Jones

Publishing Officer

Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr

Athro Rhan Amser Dysgu Cymraeg

Cymraeg i Oedolion

Manylion Cyswllt

Proffil

Swyddog Cyhoeddi ydw i yn y tîm Cyhoeddiadau o fewn Marchnata a Denu Myfyrwyr. Rydw i'n cynhyrchu copi ar gyfer cyhoeddi ar-lein ac ar bapur ac mae gen i gyfrifoldeb benodol am y cynnwys cyfrwng-Cymraeg. Mae hyn yn golygu ysgrifennu ar gyfer Prosbectws Israddedig y Brifysgol, gwybodaeth am y cyrsiau grand ar gyfer gwefan Prifysgol Aberystwyth ac UCAS, a chyhoeddiadau eraill fel bo'r angen. Un o'r agweddau pwysicaf ar y gwaith hwn yw sicrhau cysondeb o ran y goslef, yr arddull, a'r iaith a ddefnyddir ar draws ein cyhoeddiadau - er mwyn cwrdd ag arddull a brand y brifysgol a'u cynnal.