Y Llys

Swyddogaeth y Llys

Diffinir swyddogaeth y Llys fel a ganlyn yng nghymal XIV y Siarter:

Bydd Llys i’r Brifysgol. Rôl y Llys fydd darparu fforwm cyhoeddus ar gyfer cyfathrebu ac ar gyfer trafod gweithgareddau’r Brifysgol. Bydd aelodaeth a swyddogaethau’r Llys fel y’u darperir drwy Ordinhad.

Mae Ordinhad 21 yn amlinellu cyfansoddiad y Llys.

 

Cyfarfod 2018

Cynhelir cyfarfod blynyddol y Llys am 10.00yb ar ddydd Gwener, 23 Mawrth 2018, yn y Sinema, Canolfan y Celfyddydau, Prifysgol Aberystwyth.

Bydd trefn y cyfarfod fel a ganlyn:

  1. Anerchiad agoriadol gan y Canghellor, Yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd.
  2. Adroddiad ar waith y Brifysgol gan Gadeirydd y Cyngor, Dr Emyr Roberts.
  3. Anerchiad gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure, ar ddatblygiadau yn y Brifysgol yn ystod 2017.
  4. Cyflwyniad gan yr Athro Christopher Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil), ar Ecoleg Ofodol yn Affrica.

Yn unol â’r arfer yn y blynyddoedd cynt, bydd cyfle i aelodau’r Llys holi cwestiynau ar ddiwedd pob un o’r eitemau uchod.

Gweinir te a choffi ar ddiwedd y cyfarfod.

I archebu eich lle ar gyfer y cyfarfod, cysylltwch ag Ysgrifennydd y Brifysgol.

Gall staff a myfyrwyr archebu eu lle ar gyfer cyfarfod y Llys drwy ymweld â'r ddolen hon.