Ordinhadau

Caiff Ordinhadau Prifysgol Aberystwyth eu cymeradwyo gan y Cyngor ar sail argymhelliad gan Bwyllgor y Siarter.  Fe ymgynghorir â’r Senedd ynghylch newidiadau posib i Ordinhadau sy’n ymwneud â materion academaidd.

Gellir lawr-lwytho pob Ordinhad fel dogfen PDF unigol:

Ordinhad 01 - Aelodau'r Brifysgol

Ordinhad 02 - Y Canghellor

Ordinhad 03 - Y Dirprwy Gangellorion

Ordinhad 04 - Y Trysorydd

Ordinhad 05 - Yr Is-Ganghellor

Ordinhad 06 - Yr Uwch Ddirprwy Is-Gangellorion a'r Dirprwy Is-Gangellorion

Ordinhad 07 - Y Cyngor: Datganiad o'r Prif Gyfrifoldebau

Ordinhad 08 - Y Cyngor: Cadeirydd y Cyngor

Ordinhad 09 - Y Cyngor: Penodi Clerc y Cyngor

Ordinhad 10 - Y Cyngor: Aelodaeth

Ordinhad 11 - Y Cyngor: Aelodau Annibynnol

Ordinhad 12 - Y Cyngor: Aelodau Cyfetholedig

Ordinhad 13 - Y Cyngor: Aelodau'r Senedd

Ordinhad 14 - Y Cyngor: Ethol Aelodau o'r Staff Anacademaidd

Ordinhad 15 - Cworwm Cyfarfodydd y Cyngor

Ordinhad 16 - Cadw a Defnddio'r Sel Gyffredin

Ordinhad 17 - Y Senedd: Datganiad o'r prif gyfrifoldebau

Ordinhad 18 - Y Senedd: Aelodaeth

Ordinhad 19 - Y Senedd Ethol Cynrychiolwyr Adrannol

Ordinhad 20 - Y Senedd: Ethol Penaethiaid yr Adrannau Gwasanaeth

Ordinhad 21 - Y Llys

Ordinhad 22 - Y Llys: Swyddogaethau a'r Cyfarfod Blynyddol

Ordinhad 23 - Athrofeydd Academaidd

Ordinhad 24 - Penaethiaid Athrofeydd Academaidd

Ordinhad 25 - Penodi a Dyrchafu i Gadeiriau, Darllenyddiaethau, ac Uwch Ddarlithyddiaethau

Ordinhad 26 - Penodi Athrawon, Darllenwyr a Darlithwyr ymweld ac er Anrhydedd

Ordinhad 27 - Cyflwyno Teitl Athro Ymchwil ac Athro Emeritws, Darllenydd Emeritws, Darlithydd Emeritws a Uwch-ddarlithydd Emeritws

Ordinhad 28 - Penodi Cynrychiolwyr y Brifysgol i Gyrff Eraill

Ordinhad 29 - Ffurfiad y Myfyrwyr

Ordinhad 30 - Cymdeithasau Cydnabyddedig Cyn-Fyfyrwyr y Brifysgol

Ordinhad 31 - Cyflwyno Hysbysiadau a Dogfennau

Ordinhad 32 - Yr Ymwelydd

Ordinhad 33 - Gweithdrefn Disgyblu Myfyrwyr

Ordinhad 34 - Gweithdrefn Ddisgyblu i'r Holl Staff

Ordinhad 35 - Y Weithdrefn Gwyno

Ordinhad 36 - Polisi Osgoi Diswyddo

Ordinhad 36T - Polisi Osgoi Diswyddo

Ordinhad 37 - Polisi Rheoli Absenoldeb Salwch

Ordinhad 38 - Gweithdrefnau Disgyblu a Chwyno sydd yn ymwneud a'r Is-Ganghellor, yr Uwch Ddirpwry Is-Ganghellor a'r Dirprwy Is-Gangellorion

Ordinhad 39 - Trefniadau Pontio

Ordinhad 40 - Y Cyngor: Dirprwy Cadeirydd y Cyngor

Ordinhad 41 - Y Weithdrefn Gwyno ar y Cyd

Ordinhad 42 - Gweithdrefn Ddisgyblu yn Ystod Cyfnod Prawf