Y Cyngor

Yn unol â Siarter Atodol Frenhinol Prifysgol Aberystwyth, y Cyngor yw “corff llywodraethol goruchaf y Brifysgol” ac mae’n “gyfrifol am benderfynu ar gyfeiriad strategol y Brifysgol ac am y modd y gweithredir materion ariannol a gweinyddol, a materion eraill y Brifysgol, yn unol â’i hamcanion”. Y Cyngor sy’n gwarchod sêl gyffredin y Brifysgol ac yn rheoleiddio ei defnydd, ac mae’r Ordinhadau yn amlinellu cyfansoddiad, pwerau a swyddogaethau’r Cyngor.

Ceir mwy o wybodaeth ar gyfrifoldebau, aelodaeth a phenderfyniadau’r Cyngor ar y tudalennau perthnasol.

Mabwysiadodd Cyngor y Brifysgol Datganiad canlynol o Brif Gyfrifoldebau, gafodd yna ei ymgorffori yn Ordinhad.