Senedd

Yn unol â Siarter Atodol Frenhinol Prifysgol Aberystwyth, y Senedd yw “awdurdod academaidd y Brifysgol a bydd yn gyfrifol i’r Cyngor am swyddogaethau academaidd y Brifysgol mewn addysgu ac ymchwil ac am reoli buddiannau academaidd y myfyrwyr”.  Mae’r Ordinhadau yn amlinellu cyfansoddiad, pwerau a swyddogaethau’r Senedd.

Ceir mwy o wybodaeth ar gyfrifoldebau, aelodaeth a phenderfyniadau’r Senedd ar y tudalennau perthnasol.

Ordinhad  sy’n amlinellu Pwerau a Swyddogaethau’r Senedd.