Undeb y Myfyrwyr

Gymeradwyodd Cyngor Prifysgol Aberystwyth y dogfennau isod sy’n ymwneud â pherthynas y Brifysgol ag Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, a’r / neu’r myfyrwyr:

Cod Ymarfer

Cytundeb Perthynas 

Siarter y Myfyrwyr