Ble mae'r cyfleusterau?

Adnoddau Ysgol y Graddedigion

Canolfan Uwchraddedig Penglais‌‌

Canolfan newydd i Uwchraddedigion yw hon sydd wedi’i lleoli yng nghanol Campws Penglais. Mae’r ganolfan ar lawr gwaelod adeilad Llandinam, drws nesaf i’r Adran Gyfrifiadureg. Mae’r adnodd rhagorol hwn yn cynnig ardaloedd astudio tawel cynllun agored a chiwbiclau mwy preifat, cyfrifiaduron ac argraffydd canolog i uwchraddedigion, cloeriau at ddefnydd personol, ystafell seminarau gydag adnoddau arddangos gweledol, lolfa gymdeithasol a chegin.  (Mae cloeriau ar gael yng nghanolfan Penglais, rhaid talu blaendal i gael allwedd, cysylltwch â graduate.school@aber.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth).

Canolfan Uwchraddedig Llanbadarn

Mae adeiladau Rheidol ac Elystan Morgan yng Nghanolfan Llanbadarn yn cynnig adnoddau tebyg i fyfyrwyr Llanbadarn, gan gynnwys llyfrgell benodedig ar y safle gydag ardaloedd astudio i unigolion a grwpiau a lolfa gymdeithasol ddeniadol a rennir gyda’r staff.

Ym mis Medi 2016 agorodd y Ganolfan Ymchwil Uwchraddedig newydd yn swyddogol, ac mae’n cynnig ystafell grŵp gyda gweithfannau unigol i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf a swyddfeydd dynodedig a rennir gan 2/3 o fyfyrwyr ar gyfer blynyddoedd dau a thri.

Swyddfa Ysgol y Graddedigion

Mae Swyddfa Ysgol y Graddedigion ar lawr uchaf Adeilad Cledwyn, Campws Penglais.

Pennaeth Ysgol y Graddedigion Professor Reyer Zwiggelaar Room S9
Gweinyddwr Ysgol y Graddedigion Jan Davies Room S2
Prif Swyddfa Ysgol y Graddedigion Room S8