Gyrfaoedd

Mae Gwasanaeth Gyrfaoedd Aberystwyth yn darparu gwasanaeth ardderchog a chefnogol sy'n galluogi myfyrwyr a graddedigion i gyd i wireddu eu dyheadau, yn gwneud dewisiadau bywyd gwybodus a chyflawni eu potensial.

Mae eu gwefan yn cael ei anelu'n bennaf at fyfyrwyr. I gael cymorth yn seiliedig ar eich lefel bresennol o astudio, cliciwch ar y pennawd perthnasol isod:
Graddedigion
Ôl-raddedig - gradd Meistr
Ôl-raddedig - PhD

Cynllun eFentora

Ymunwch â'r cynllun eFentora heddiw! Gallwch gael cyngor a chefnogaeth gyrfaoedd gan gyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ar draws y byd!

Cofrestrwch yma:
http://www.aber.aluminate.net/

Am ragor o wybodaeth am y cynllun eFentora:
https://www.aber.ac.uk/cy/careers/what-next/ementoring/