Croeso!

Nod gweithgareddau sefydlu'r Brifysgol yw eich cyflwyno i'r ystod o wasanaethau Prifysgol sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig, yn ogystal â rhoi gwybodaeth hanfodol i chi am gofrestru.

Gobeithiwn y bydd y cyfnod sefydlu yn ateb llawer o’r cwestiynau a allai fod gennych am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl, a’r hyn a ddisgwylir gennych, fel myfyriwr ôl-raddedig yma.

I gael gwybodaeth am ddigwyddiadau Sefydlu ar draws y Brifysgol cliciwch isod:

Rhaglen Ymgartrefu Academaidd