Croeso!

Llongyfarchiadau ar lwyddo i ennill lle fel myfyriwr uwchraddedig yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bwriad sesiynau cynefino’r Brifysgol yw eich cyflwyno i’r ystod o wasanaethau sydd ar gael i chi fel uwchraddedigion, yn ogystal â chynnig gwybodaeth am gofrestru.

Yn anffodus, ni allwn gynnal digwyddiad wyneb yn wyneb i’ch croesawu eleni, ond gobeithiwn y bydd y fideos a’r cyflwyniadau hyn yn ateb rhai o’ch cwestiynau ynglŷn â’ch disgwyliadau, yn ogystal â’r hyn a ddisgwylir gennych, fel myfyriwr uwchraddedig yma.

O ganlyniad i gyfyngiadau Covid-19, bydd ein darpariaeth cynefino yn digwydd ar-lein. Gweler isod ddolenni i fideos a chyflwyniadau byrion i’w gwylio. Gobeithio y bydd y rhain yn ateb unrhyw bryderon neu ymholiadau sydd gennych. Bwriadwn gynnal sesiwn galw heibio ar-lein yn ystod y cyfnod 21.09.2020-02.10.2020. Os hoffech fynychu’r digwyddiad hwn, gofynnwn yn garedig i chi anfon gair at Sharon Owen, Swyddog Cangen sho2@aber.ac.uk

Mae'n orfodol i'r holl fyfyrwyr ôl-raddedig llawn amser newydd wylio’r fideos Cynefino Ôl-raddedig. Bydd Ysgol y Graddedigion yn gwirio'r cofnodion gwylio.
Mae croeso cynnes i fyfyrwyr ôl-raddedig rhan-amser newydd hefyd wylio’r cyflwyniadau, ond nid yw eu gwylio yn orfodol.  
Mae Modiwl PGM9005 neu MOR 9005 (a fydd yn cael ei gynnal yn ddiweddarach yn ystod y flwyddyn academaidd) yn orfodol i bawb.

 Dyma’r dolenni ar gyfer Rhaglen Gynefino Uwchraddedigion 2020/21:

Uwchraddedigion a Addysgir

Uwchraddedigion Ymchwil

Profiad myfyriwr MA Cyngor ar ddechrau taith MPhil a PhD  
Cymorth Ysgrifennu i Uwchraddedigion a Addysgir Goruchwylydd Ymchwil  
Gwasanaeth Gyrfaoedd Cyrsiau Meistr Ysgrifennu Ymchwil  
Gwybodaeth am Ysgol y Graddedigion UMCA 
UMCA Gwasanaeth Gyrfaoedd Cyrsiau Ymchwil  
Modiwl MOR0320 Gwybodaeth am Ysgol y Graddedigion
Cangen Aberystwyth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Modiwl MOR0320
  Cangen Aberystwyth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 Hefyd mae gwybodaeth am cwrs Addysgu i Uwchraddedigion ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/lteu/tpau/

 

Bydd eich adrannau academaidd yn cynnal Digwyddiadau anwytho.

Cynefino Adrannol

 

 

Yn ogystal â weithgareddau cynefino'r  Brifysgol, byddwch hefyd yn cael cyfarfodydd cynefino yn eich adran academaidd.

Isod, cyflwyniadau PowerPoint o rai o'r sesiynau cynefino a gynhaliwyd o'r blaen:

(ar gael yn Saesneg yn unig)