Pam Aberystwyth?

Sut bydd Ysgol y Graddedigion yn fy helpu i?

Trwy oruchwylio datblygiad pellach prosiectau ymchwil, cyfleusterau ar gyfer uwchraddedigion, a darparu’r Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr, y rhaglen datblygu gyrfaoedd, a’r rhaglen hyfforddi athrawon; bydd Ysgol y Graddedigion yn cefnogi’r holl agweddau ar eich cyfnod yma ac yn gwella eich profiad fel myfyriwr uwchraddedig yn Aberystwyth.

 

Cydnabyddir rhagoriaeth ein gwaith ymchwil trwy ein cyfranogiad i nifer o fentrau cydweithredol hyfforddiant ymchwil sy’n cael eu hariannu gan Gynghorau Ymchwil y DU (RCUK), megis:

  • Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru a De a Gorllewin Lloegr Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (www.sww-ahdtp.ac.uk),
  • Canolfan Hyfforddiant Doethurol Cymru y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol  (www.walesdtc.ac.uk),
  • Canolfan Hyfforddiant Doethurol mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg Diemwnt (www2.warwick.ac.uk/fac/sci/dst/).

Cynigir ysgoloriaethau llawn drwy’r rhaglenni hyn ac mae Ysgol y Graddedigion yn cefnogi datblygiad pellach prosiectau o’r fath.

Oes gennych ddiddordeb? 

Am wybodaeth fwy manwl, beth am gael golwg ar un o’r adrannau?