Grwp Ymgysylltu Myfyrwyr Ymchwil

Cyfansoddiad

Yr isod yw cyfansoddiad Grŵp Ymgynghorol Myfyrwyr Ymchwil:

 • Cadeirydd – Pennaeth Ysgol y Graddedigion
 • Un cynrychiolydd o bob Adran
 • Un cynrychiolydd o Gymdeithas y Graddedigion
 • Un cynrychiolydd o Undeb y Myfyrwyr
 • Un cynrychiolydd o’r Myfyrwyr Ymchwil Rhan Amser
 • Un cynrychiolydd o’r Myfyrwyr Ymchwil Rhyngwladol
 • Un cynrychiolydd o’r Myfyrwyr Ymchwil Cyfrwng Cymraeg
 • Un cynrychiolydd o’r staff academaidd o bob Cyfadran
 • Un cynrychiolydd o’r Gwasanaethau Gwybodaeth
 • Un cynrychiolydd o’r Gofrestrfa Academaidd
 • Un cynrychiolydd o Adnoddau Dynol
 • Un cynrychiolydd o’r Gwasanaeth Gyrfaoedd  

Llwybrau Adrodd

Bydd Grŵp Ymgynghorol y Myfyrwyr Ymchwil yn adrodd i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil. Bydd yn cyfarfod o leiaf ddwywaith ymhob blwyddyn academaidd.

Cylch Gorchwyl

 • Derbyn cofnodion pwyllgorau ymgynghorol uwchraddedigion ymchwil/staff yr adrannau
 • Ystyried materion yn ymwneud ag amgylchedd cyffredinol graddedigion-myfyrwyr
 • Gwneud argymhellion i’r Pwyllgor Ymchwil Graddau
 • Rhoi cyfle i fyfyrwyr a staff drafod materion sy’n peri pryder mewn fforwm agored
 • Ystyried materion yn codi o holiaduron adborth gan fyfyrwyr.

 

 

 

Aelodau Presennol

Aelodau Presennol

Cofnodion pwyllgorau’r gorffennol (saesneg yn unig)