Gweithdai Blynyddol i Raddedigion

MAE'R RHAIN YN WEITHDAI BLYNYDDOL AR GYFER MYFYRWYR PHD

 

Blwyddyn Gwaithdai

Gorfodol/dewisol

Blwyddyn-1 PGM9005 - Moeseg, Llên-ladrad ac Ymarfer Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil

Bydd y gweithdy hwn yn rhedeg dechrau Blwyddyn Un, yn dwyn ynghyd y garfan ymchwil ôl-raddedig llawn, ac yn canolbwyntio ar Foeseg, Materion Ysgrifennu Ymchwil a Sgiliau Addysgu. Bydd hyn yn cynnwys moeseg, materion yn ymwneud â llên-ladrad, cyfrinachedd, hawlfraint, diogelu data, rhyddid gwybodaeth yn y broses ymchwil ac ysgrifennu.

Gorfodol i uwchraddedigion ymchwil (MPhil a PhD)

Blwyddyn-2 PGM2910 - Rhaglen Ysgrifennu Ymchwil

Mae'r rhaglen ysgrifennu ymchwil wedi'i chynllunio i ddod â myfyrwyr PhD ar draws y Brifysgol i drafod agweddau ar ysgrifennu ac ymchwil. Mae'r rhaglen yn cynnwys gweithdai sy'n seiliedig ar drafodaeth, cyflwyniadau a sesiynau tiwtorial. Caiff cyfranogwyr y cyfle i drafod cynnydd eu gwaith gyda thîm o arbenigwyr ysgrifennu ac i gyfrannu at y drafodaeth o'u profiad eu hunain. Mae'r dull arbrofol yn cydnabod arbenigedd yr holl gyfranogwyr a disgwylir y bydd pob cyfraniad yn helpu yn y cynlluniau gweithredu ar gyfer cwblhau ymchwil greu.
Dewisol
Blwyddyn-3

Tu hwnt i'r PhD

Mae nifer o gweithdai dewisol yn cael eu cynnig ym Mlwyddyn 3. Yn y gorffennol rydym wedi cwmpasu agweddau megis: cyfarwyddiadau gyrfa Anacademaidd; Ffyrdd i mewn i academia; Trefnu gweithdai / cynadleddau llwyddiannus; Paratoi ar gyfer eich arholiad llafar (cyn / yn ystod / ar ôl); CV, ffurflen gais a thechneg cyfweliad; Rhwydweithio ac adeiladu eich brand personol; a Sut i gael cyllid ymchwil (4 gweithdy cysylltiedig i arwain at gais am grant). Os oes gennych awgrymiadau am unrhyw weithdai ychwanegol, anfonwch e-bost at yr Ysgol Graddedigion.
Dewisol

Gweithdau Ychwanegol

Paratoi ar gyfer eich Viva

Mae'r cwrs 'Preparing for your Viva' yn canolbwyntio ar anghenion myfyrwyr sy'n disgwyl cael eu harholi rhywbryd yn y 12 mis nesaf (mae croeso hefyd i fyfyrwyr sydd wedi cyflwyno eu traethodau hir yn ddiweddar ac sy'n aros am eu harholiad llafar). Gall myfyrwyr sydd ar gam cynharach ym mhroses eu Doethuriaeth hefyd ddod i'r cwrs, os bydd digon o le ar y cwrs, ond rhoddir blaenoriaeth i'r myfyrwyr sydd yn eu blwyddyn derfynol.

Viva Preparation Workshop presentation slides (yn Saesneg yn unig)