Beth sy'n orfodol i mi ei fynychu?

Mae'r Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr PA yn cynnwys y canlynol:

Cwrs Orfodol/dewisol
Cynefino Mae rhaid i bob myfyriwr ymchwil amser llawn newydd (PhD ac MPhil), a yw eu hymchwil yn cael ei wneud trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, ddilyn y Rhaglen Gyflwyno.
Anogir myfyrwyr PhD rhan-amser ac MPhil yn gryf i fynychu.
Modiwlau Hyfforddiant Ymchwil Canolog

Disgwylir i’r holl fyfyrwyr PhD llawn amser gwblhau isafswm o 45 credyd mewn hyfforddiant ymchwil a ddarperir gan y sefydliad yn ystod y ddwy flynedd gyntaf. Disgwylir y caiff isafswm o 20 credyd eu hastudio yn y flwyddyn gyntaf, ac unrhyw gredydau sy’n weddill yn yr ail flwyddyn.

Disgwylir i’r holl fyfyrwyr MPhil llawn amser gwblhau isafswm o 15 credyd mewn hyfforddiant ymchwil a ddarperir gan y sefydliad.

Mae rhaid i bob myfyriwr gwneud y modiwl orfodol PGM9005/MOR9005

Gweithdai i Raddedigion

• Gweithdy Graddedigion Blwyddyn  Un - PGM9005 - Moeseg, Llên-ladrad ac Ymarfer Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil. (Gofyniad gorfodol)

• Gweithdy Graddedigion Blwyddyn Dau - Rhaglen Ysgrifennu Ymchwil (PGM2910)

• Gweithdy Graddedigion Blwyddyn Tri- Y tu hwnt i'r PhD.