Fframwaith Ymarfer Goruchwyliol Da

Mae Cyngor Addysg i Raddedigion y DU yn gyfrifol am y Fframwaith hwn ac mae Prifysgol Aberystwyth wedi penderfynu cyflwyno'r Fframwaith yn y Brifysgol. Mae Ysgol y Graddedigion a'r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu yn gweithio ar y cyd ar y prosiect hwn.

“The Good Supervisory Practice Framework acknowledges, at a national level, the wide-ranging, highly complex and demanding set of roles involved in modern research supervision” Gwefan Cyngor Addysg i Raddedigion y DU https://supervision.ukcge.ac.uk/good-supervisory-practice-framework/

Mae angen i geisiadau ddangos eich bod yn gallu myfyrio ar hyd at 10 agwedd gwahanol ar eich rôl fel Goruchwylydd. Ceir rhagor o wybodaeth am yr agweddau hyn ar wefan Cyngor Addysg i Raddedigion y DU https://supervision.ukcge.ac.uk/good-supervisory-practice-framework/ .

Dim ond nifer fechan o geisiadau y gall y sefydliad eu cefnogi'n ariannol bob blwyddyn, felly bydd proses fewnol ar gyfer mynegi diddordeb yn cael ei chyflwyno, ynghyd â phanel i adolygu pob cais cyn ei gyflwyno i Gyngor Addysg i Raddedigion y DU.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio, cwblhewch y ffurflen isod a byddwn yn eich ychwanegu at y safle mewnol Blackboard. Bydd y safle hwn yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y dyfarniad, ynghyd â chanllawiau a ffurflenni.

e-bost: Supervisory Framework at AU (sfastaff@aber.ac.uk)

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn prosesu eich data personol a gasglwyd drwy’r ffurflenni hawlio hyn er mwyn perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd (GDPR Erthygl 6(1)(e) a pherfformio eich cytundeb cytundebol â’r Brifysgol (GDPR Erthygl 6(1)(b). Caiff y ffurflen ei defnyddio er mwyn dethol pwy sy’n cael mynediad i UKGE Fframwaith Ymarfer Goruchwyliol Da a bydd ar gael i’r paneli dethol yn unig.

Ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus, bydd yr wybodaeth yn ffurfio sail ar gyfer eich cofnod myfyriwr a bydd yn cael ei phrosesu yn unol ag amserlen gadw’r Brifysgol. Ar gyfer ymgeiswyr aflwyddiannus, caiff yr wybodaeth hon ei gwaredu o fewn 6 mis i dderbyn eich cais.