Tocynnau

Tocynnau Gwestai

Mae'r holl fyfyrwyr sydd wedi hysbysu'r Brifysgol y byddant yn dod i'r Seremonïau Graddio erbyn 30 Ebrill yn cael eu gwarantu dau docyn gwestai.  RHAID i fyfyrwyr gwblhau'r dasg 'Graddio' ar-lein drwy eu 'Cofnod Myfyriwr' ar y we i gael eu gwarantu eu dau docyn, bydd y dasg hon ar gael rhwng 1 Ebrill a 30 Ebrill.

Tocynnau ychwanegol

Rhagwelir y bydd nifer cyfyngedig o docynnau gwestai sbâr ar gyfer pob seremoni, bydd union nifer yn hysbys nes bydd yr holl fyfyrwyr wedi cofrestru i fynychu graddio erbyn y dyddiad cau cofrestru ar 30 Ebrill.  O 9 y bore ar 7 Mai bydd tasg 'Tocynnau ychwanegol Graddio' yn ymddangos ar y Cofnod Myfyriwr lle gall myfyrwyr ofyn am docyn ychwanegol wrth gwblhau'r dasg.  Bydd y dasg yn gweithredu ar sail y cyntaf i'r felin a bydd ar gael am 11 diwrnod.  Mae myfyrwyr sydd am geisio sicrhau tocyn ychwanegol yn cael eu cynghori i gwblhau'r dasg hon cyn gynted â phosib.

Mae yna fwy o wybodaeth tocynnau gwestai yn ein Cwestiynau Cyffredin.