Parcio / Lle i Fwyta

Parcio

Bydd staff Gwasanaethau’r Campws ar gael i gynorthwyo a chyfeirio ymwelwyr i’r meysydd parcio ar prif campws y Brifysgol.  Bydd adran o faes parcio Canolfan y Celfyddydau wedi’i chadw i ymwelwyr anabl a’r rhai â thrwyddedau parcio arbennig.

Ble i Fwyta

Ar y Campws

Yn y Dre

Mae yna ddewis helaeth o fwydtai, caffis a tafarnau yn y dref yn cynnig pob math o fwydydd.  Byddai’n syniad i chi archebu lle o flaen llaw os ydych eisiau sicrhau bwrdd, yn arbennig ar gyfer grŵp.

Mae gan y wefan allanol yma http://www.aberystwyth.org.uk/foodanddrink/ restr o leoedd i fwyta (yn Saesneg yn unig).