Siop Lyfrau

Helpwch nhw i brynu eu llyfrau gyda cherdyn Llyfr Aber Glasfyfyrwyr:

  • Yn para mor hir â’ch cwrs
  • I’w wario’n benodol ar lyfrau
  • 10% ychwanegol am ddim i wario yn y siopau neu’r caffis
  • O leiaf 10% i ffwrdd o’r pris adwerth ar yr holl lyfrau academaidd
  • Staff wrth law i roi cyngor ar restrau darllen ar gyfer pob cwrs
  • Cystal ag Amazon ar 95% o lyfrau academaidd newydd
  • Talwch gyn lleied â £5 ymlaen llaw

 

Cliciwch yma i brynu Cerdyn Llyfr Aber