Canlyniadau Arolwg y Gwasanaethau Croeso

Fe wnaeth 1250 ohonoch ymateb i’r arolwg - diolch yn fawr!

Mae crynodeb o’r canlyniadau’n dangos bod:


•    83.2% ohonoch yn fodlon neu’n fodlon iawn â’n dewis o fwyd
•    89.7% ohonoch yn fodlon neu’n fodlon iawn â’n dewis o ddiodydd
•    88.2% ohonoch yn fodlon neu’n fodlon iawn ag ansawdd y bwyd
•    59.1% ohonoch yn fodlon neu’n fodlon iawn â’r gwerth am arian
•    71.3% ohonoch yn fodlon neu’n fodlon iawn â’n prisiau ac arwyddion
•    81.2% ohonoch yn dweud bod ein bwyd yn bodloni eich gofynion deietegol
•    80.6% ohonoch yn fodlon neu’n fodlon iawn â chyflymder ein gwasanaeth
•    96.4% ohonoch yn fodlon neu’n fodlon iawn â’r glanweithdra cyffredinol
•    83.3% ohonoch yn fodlon neu’n fodlon iawn â’n hamseroedd agor

Rydym hefyd wedi cael llawer o sylwadau ac awgrymiadau ar sut i wella a byddwn yn gweithio trwy’r rhain dros y misoedd nesaf