Digwyddiadau CroesoAber

Holiadur

Hoffech chi gael y cyfle i siapio darpariaeth bwyd a diod y dyfodol ar y campws?

Hoffai’r Gwasanaethau Croeso wybod eich barn chi ar y bwyd a diod sydd eisoes yn cael ei gynnig, lle a phryd y mae ar gael, faint mae’n ei gostio a’r lefel o wybodaeth a ddarperir amdano.

Cwblhewch yr arolwg byr ar-lein yma am gyfle i ennill £20 o gredyd ar eich cerdyn Aber!

 

Mae’r Hydref yn gyfnod cyffrous i Croeso Aber!

Mae nifer o ddiwrnodau thema a chynigion wedi eu trefnu ar eich cyfer, felly cadwch lygad ar ein tudalennau Facebook a Twitter. Peidiwch â methu allan ar ein cystadleuthau a’n cynigion dyddiol!

 

3 i 7 Rhagfyr – Parsel Nadolig arbennig ar gael yn Nosh Da

6 a 7 Rhagfyr – Cinio Nadolig ar gael yn TaMed Da. Os hoffech archebu eich Cinio Nadolig ffoniwch 01970 62 1961

Bwydlen Nadolig 2018

 

 

 Hoffwch ni ar Facebook ac Peidiwch â cholli allan ar unrhyw un o’n Cystadlaethau cyffrous a’n Cynigion Dyddiol!