Bwyd a Diod - Grwpiau Ffocws

Hoffech chi gyfle i lunio dyfodol darpariaeth bwyd a diod ar y campws? Mae’r Adran Groeso yn cynnal Grwpiau Ffocws er mwyn darganfod pa fath o fwyd a diod sydd yn cael eu cynnig yma ar hyn o bryd, ble mae rhain ar gael, faint yw’r gost ac os ydi’r wybodaeth sydd yn cael eu gynnig ynglyn a’r gwahanol fathau o luniaeth yn ddigon clir. Bydd y drafodaeth yn para am rhyw awr ac fe fydd pob un sydd yn cyfrannu yn cael bwyd a diod am ddim fel diolch am eich cymorth. Defnyddiwch y ddolen isod i gadw eich lle.

Mewngofnodi