IBER bach

Yn adeilad newydd IBERS ar Gampws Penglais

Ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener

Dewis o 10 math o de arbenigedd i sudd moron a sunsur ffres. Heb sôn am y cacennau hufen, brechdanau a phaninis ‘di tostio a’n Cwcis arbennig.

Ar agor o 8a.m. tan 5.30p.m. (yn ystod y tymor) ac ar agor o 8.30yb tan 4.30yp tu allan i'r tymor.