IBERbach a SGUBORfach

 

IBERbach

Yn adeilad newydd IBERS ar Gampws Penglais

Ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener

Dewis o 10 math o de arbenigedd i sudd moron a sunsur ffres. Heb sôn am y cacennau hufen, brechdanau a phaninis ‘di tostio a’n Cwcis arbennig.

Ar agor o 8a.m. tan 5.30p.m. (yn ystod y tymor) ac ar agor o 8.30yb tan 4.30yp tu allan i'r tymor.

SGUBORfach

Wedi ei leoli yn y SGUBOR ar Fferm Penglais ac ar agor i fyfyrwyr i’w ddefnyddio 24/7

  • Yn ddelfrydol i fyfyrwyr PJM a Fferm Penglais
  • Peiriannau gwerthu ar gael
  • Caffi ar agor 8yb - 7yh ddydd Llun i ddydd Gwener a 9yb - 7yh ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul
  • Amrywiaeth o frechdanau, Panini a Salad
  • Byrbrydau ac ystod llawn o ddiodydd poeth ac oer
  • Ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener