Yswiriant

Mae'r Brifysgol wedi trefnu yswiriant i eiddo personol a ddefnyddir ar gyfer gwaith y Brifysgol. Diben yr yswiriant hwn yw diogelu llyfrau, offer gwyddonol ac offer arall, arfau gwaith ayyb, sy'n eiddo i unigolion ond a gedwir ar dir y Brifysgol er cyfleuster. Nid yw'r yswiriant hwn yn diogelu dillad, nodiaduron electronig, cyfrifiaduron neu liniaduron personol na'r offer cysylltiedig.

Bydd yr aelod unigol o staff yn gorfod talu rhan gyntaf unrhyw hawliad (5% o uchafswm yr hyn sy'n ddyledus).

Dyma fanylion terfynau ariannol yr yswiriant a'r taliadau dros ben:-

Terfyn Ariannol Tâl dros Ben
Staff Academaidd £5,000 £250
Staff Academaidd-Berthynol a Staff Cynnal a Chadw £2,000 £100
Cogyddion £500 £250

Bydd angen profi pob hawliad yn fasnachol a bydd pob hawliad yn cael ei ‘gyfartaleddu'. Er enghraifft, os oes gan aelod o staff werth £10,000 o lyfrau yn ei swyddfa a'i fod yn gwneud hawliad yn sgil difrod gwerth £1,000, dim ond 50% o'r hawliad fyddai'n cael ei ad-dalu (namyn y tâl dros ben o £250). Argymhellir yn gryf, felly, bod aelodau o staff yn cadw at derfynau ariannol yr yswiriant. Dylid anfon unrhyw ymholiadau/hawliadau at y Swyddfa Gyllid.

Fersiwn v270207