Ffurflenni Adnoddau Dynol

Mae'r tudalen yma yn y broses o gael ei gyfieithu

 

Ffurflenni Recriwtio

Dyma'r ffurflenni sydd eu hangen wrth benodi i swydd benodol.

 •  (PDF)
 •  (.doc)
 •  (.doc)
 •  (.doc)
 •  (.doc)
 •  (.doc)
Dogfenni Cytundeb sydd ei hangen
Ffurflenni Ymestyn

Er mwyn ymestyn contract gweithiwr, a wnewch chi lenwi'r ffurflen gywir allan o'r ffurflenni isod os gwelwch yn dda.

 •  (.doc)
 •  (.doc)
 •  (.doc)
 •  (.doc)
Ffurflenni Amrywiad

Dyma'r ffurflenni sydd ei hangen os oes newid i gontract y gweithiwr.

 •  (.doc)
 •  (.doc)
 •  (.doc)
 •  (.doc)
 •  (.doc)
 •  (.doc)
Ffurflenni Diwedd Contract
 •  (.doc)

FFURFLEN HYSBYSU AD

I’w defnyddio ar gyfer:

 • Hysbysiadau diwedd cyflogaeth  (Contractau cyfnod penodol yn dod i ben neu ymddiswyddiadau)
 • Ceisiadau am Estyniad
 • Newid i oriau gwaith
 • Ceisiadau am Newid o Gyfnod Penodol i Benagored
 • Ceisiadau am Secondiad

Gofynnir a chymeradwyaeth cyllid h.y. naill ai llofnod y Cyfrifydd Rheolaeth perthnasol ar y ffurflen neu e-bost yn rhoi cymeradwyaeth.